Školská rada

Na období 1.9.2023 – 30.6.2024 je složení školské rady následující:

  • zástupce za zřizovatele: Ing. Milena Zárubová
  • zástupce za školu: Mgr. Božena Dibelková
  • zástupce za rodiče: Ilona Stejskalová

Florbalový kroužek

Vážení rodiče, ve středu 13.9.2023 v čase 9:30 – 10:00 proběhne v tělocvičně naší školy ukázka florbalu pro žáky prvních až pátých ročníků. Více informací v přiloženém letáčku. Přihlášky na kroužek se realizují přes www.florbalprodeti.cz.

Květen a červen v mateřské škole

Květen v MŠ

Školní rok chvátá ke konci a blíží se čas nástupu předškolních dětí do školy. Jaké to na základní škole je a co je čeká, se dozvěděly předškolní děti na návštěvě místní školy, kam v září nastoupí.

Předškolní děti si také znovu vyzkoušely, jak se umí chovat v autobuse při cestě do Chrudimě, kde zhlédly představení  ,,Loutková revue na kouzelném paloučku.“

Všechny děti z naší MŠ navštívily Babiččin dvoreček v Licibořicích. Potěšila je nejen domácí zvířátka, ale i možnost vlastního pečení preclíků.

Měsíc květen byl zakončen Dnem otevřených dveří v naší MŠ. Každá třída zvolila vlastní formu ,,dílniček“, kde byla vítána i pomoc rodičů. Všem chutnalo občerstvení, které připravily zaměstnankyně školní kuchyně. Rodiče se mohli podívat i na výstavu obrázků žáků ZŠ.

Červen v MŠ

Měsíc červen začal oslavou MDD. Děti ze třídy Berušek hledaly v borovině poklad. Děti ze třídy Sluníček zaujaly soutěže na zahradě MŠ. Završením bylo také hledání pokladu.

,,Škola volá“- takové heslo přivedlo budoucí nové předškoláky znovu do místní školy, kde se hodinu učili, jako jejich starší kamarádi.

Vzdělávací programy ekocentra Paleta s názvy  ,, Kompost“ a ,, Máčené svíčky“ naše děti zase něčemu novému naučily.

Nadšeně byl přijat výlet do ZOO v Bítovanech. Prostě PARÁDA!

Kamínek do mozaiky zážitků z naší MŠ doplnilo určitě i ,, Loučení s předškoláky“ na zahradě MŠ.  Hry, soutěže, krámek s nakupováním odměn za vyhrané body, vystoupení dětí, hudební vstup i královské pasování předškoláků na školáky, to vše dohromady znamenalo příjemně strávené odpoledne.

Divadlo na rozloučenou s pohádkovými postavami pro MŠ i ZŠ zakončilo další pěkný školní rok v naší MŠ.

Březen a duben v mateřské škole

Březen v MŠ

V měsíci březnu naše MŠ žila jarem. Děti se učily o prvních znacích jara, poznávaly mláďátka zvířat, první jarní květiny. I některé akce byly přímo motivované jarem, například výukový program Ekocentra Paleta.

Děti potěšilo cirkusové představení se zvířátky. Předškolní děti navštívily divadlo v Chrudimi a zhlédly představení ,,Pověsti české aneb pohádky pod Řípem“.

Další akcí bylo divadelní představení  ,,Ošklivé káčátko“.

V měsíci březnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“. Kde nám velkou radost udělalo třetí místo za obrázek s názvem „Smutné nebe“. (www.pomahameprirode.cz)

Duben v MŠ

Další jarní měsíc přinesl opravdu aprílové počasí a děti sledovaly nejen změny počasí, ale i proměny přírody.

Na svátky jara, Velikonoce, děti vyrobily jarní ozdoby a malovaly pestrobarevná vajíčka.

V dubnu bylo cílem našeho snažení v MŠ naučit děti to, co do přírody nepatří, jak se chovat ekologicky, jak chránit naši planetu a co znamená Den Země a proč se ve světě slaví.

Do programu ochrany přírody děti uvedl i vzdělávací program „Dravci“.

Divadelní představení ,,Pohádky z našeho statku“, to byla další akce, pořádaná v MŠ.

Závěr měsíce patřil vyprávění o starých zvycích ,,pálení čarodějnic“ , které bylo zakončeno  maškarním bálem.