Březen a duben v mateřské škole

Březen v MŠ

V měsíci březnu naše MŠ žila jarem. Děti se učily o prvních znacích jara, poznávaly mláďátka zvířat, první jarní květiny. I některé akce byly přímo motivované jarem, například výukový program Ekocentra Paleta.

Děti potěšilo cirkusové představení se zvířátky. Předškolní děti navštívily divadlo v Chrudimi a zhlédly představení ,,Pověsti české aneb pohádky pod Řípem“.

Další akcí bylo divadelní představení  ,,Ošklivé káčátko“.

V měsíci březnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“. Kde nám velkou radost udělalo třetí místo za obrázek s názvem „Smutné nebe“. (www.pomahameprirode.cz)

Duben v MŠ

Další jarní měsíc přinesl opravdu aprílové počasí a děti sledovaly nejen změny počasí, ale i proměny přírody.

Na svátky jara, Velikonoce, děti vyrobily jarní ozdoby a malovaly pestrobarevná vajíčka.

V dubnu bylo cílem našeho snažení v MŠ naučit děti to, co do přírody nepatří, jak se chovat ekologicky, jak chránit naši planetu a co znamená Den Země a proč se ve světě slaví.

Do programu ochrany přírody děti uvedl i vzdělávací program „Dravci“.

Divadelní představení ,,Pohádky z našeho statku“, to byla další akce, pořádaná v MŠ.

Závěr měsíce patřil vyprávění o starých zvycích ,,pálení čarodějnic“ , které bylo zakončeno  maškarním bálem.

Schůzka rodičů, zaměstnanců školy a zřizovatele

Vážení rodiče,

na základě žádosti zřizovatele školy se koná schůzka rodičů – zaměstnanců školy – zřizovatele, a to dne 4. 4. v 17. 00 hodin ve třídě základní školy. Program schůzky bude sestaven z dotazů a námětů, které zašlete nejdéle do 29. 3. na mailovou adresu: reditelka@skolaorel.cz. S programem schůzky budete následně seznámeni.

Leden a únor v mateřské škole

Leden v mateřské škole

Měsíc leden přinesl do MŠ téma zimních sportů a určování charakteristiky zimního období. V obou třídách se děti seznamovaly s druhy zimních sportů, s vybavením, které sportovci ke sportu užívají. Vše doplňovaly určováním  charakteristických znaků zimy. Dle možnosti využívaly sníh ke sportovnímu vyžití.

Měsíc leden provázelo děti i rodiče soutěžní zápolení ve vyhlášené soutěži ,,O nejoriginálnějšího sněhuláka“ .

Obdivuhodné výtvory ve formě malých i větších sněhuláků, sestavených z různých materiálů, ozdobily schodiště vedoucí do MŠ. Všichni, kteří se zapojili do soutěže, zaslouží poděkování.

Program ekologického centra Paleta ,,Krmítka“ se vztahoval k dalšímu tématu, se kterým se děti v lednu seznamovaly. Poznávaly druhy ptáků a dozvěděly se, jak se o ně v zimě starat. Krmítka ze šišek a květináčů, určitě potěšila všechny ptáčky v okolí MŠ.

Předškolní děti absolvovaly výlet do Chrudimi do divadla na pohádku ,,Jak skřivánek Vánek musel vrznout“. Pro děti byl výlet velkou událostí. Třešničkou na pomyslném dortu byla procházka po Chrudimi s prohlídkou náměstí.

Únor v mateřské škole

Měsíc únor byl v MŠ hlavně ve znamení masopustu. Děti se dozvídaly zajímavosti o této tradici a vyvrcholením byl  masopustní rej, den plný masek, legrace, soutěží…

 Program ekocentra Paleta ,,Odpady“ ve třídě Sluníček, zavedl děti k tématu ekologie, třídění odpadů… S touto problematikou se děti v naší MŠ často setkávají.

Důležitým bodem, se kterým se děti seznámily, byl program ,,Malý záchranář“.

Děti se dozvěděly, jak mohou i ony pomoci při zranění, nehodě, jak se mají chovat, aby si neublížily, co je zdravé apod.

Předškolní děti opět navštívily divadlo v Chrudimi a zhlédly pohádku  ,,Honza a Hejhulák“.

Doplňující téma, které děti provázelo po zbytek měsíce, bylo – ,,Pohádko, otevři se“.