Schůzka rodičů, zaměstnanců školy a zřizovatele

Vážení rodiče,

na základě žádosti zřizovatele školy se koná schůzka rodičů – zaměstnanců školy – zřizovatele, a to dne 4. 4. v 17. 00 hodin ve třídě základní školy. Program schůzky bude sestaven z dotazů a námětů, které zašlete nejdéle do 29. 3. na mailovou adresu: reditelka@skolaorel.cz. S programem schůzky budete následně seznámeni.

Zvýšení ceny stravného

S ohledem na zvyšující se ceny potravin dojde od února ke zvýšení cen stravného o 5 Kč. V prosinci zůstává úhrada stejná. První zvýšená úhrada bude provedena v lednu 2023 (na únor). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny původní a nové výše stravného. Každé dítě a každý žák obdrží v průběhu prosince lísteček s novou kalkulací stravného. Pokud máte platbu nastavenou trvalým příkazem, prosíme o úpravu částky v průběhu ledna.