Den Země – 4. a 5. ročník

V pátek jsme si s dětmi připomněli „Den země“.

Prošli jsme se do místní Boroviny a tady si děti splnily úkoly zaměřené na využití přírodnin. První úkol byla frotáž kůry stromu, druhý úkol obrázek malovaný pouze barvami, které v přírodě najdou a třetí úkol bylo jakékoli prostorové dílo z klacků, kůry, rostlin.

Čas nám venku při tvoření příjemně uběhl. A pak už jsme se těšili do školy na teplo a oběd.