Dětský den

       Den dětí jsme 1.6.2022 ve škole oslavili společným dopolednem. Nejprve jsme na hřišti uspořádali sportovní kolečko plné disciplín – děti se například svezly v kolečku, zahrály si na kosmonauty nebo zkusily kroket. Když nás doběhl hlad, vrátili jsme se do školy a připravili jsme si na trávě deky a vypukl báječný piknik. Poté si děti prošly ještě druhou nabídkou disciplín.

        Počasí se ten den vydařilo a vládla kamarádská atmosféra. Piknik si všichni moc pochvalovali, takže se nejspíš stane tradicí.

Velikonoce – 1. ročník

Projekt Velikonoce

Měsíc duben jsme začali slavit v duchu Velikonoc, děti si vyrobily malé Moranky a vynesly je za ves nebo poslaly po vodě popř. spálily, abychom byli všichni celý rok zdraví. Dále jsme se seznámili a ukázali si mnoho lidových tradic a vysvětlili si jejich význam. Dětem se moc líbila hra na tradiční nástroj řehtačka. Velikou radostí pro žáčky byla výroba vlastních pohledů a zaslání příbuzným. Projekt jsme uzavřeli společným výletem do Švýcárny ve Slatiňanech, kde jsme si prohlédli muzeum a šli se věnovat výtvarným dílnám: barvení perníčků, zdobení kraslic, zdobení dřevěných zvířátek, zdobení polštářků ve tvaru zvířátek. Cestou zpět jsme pozorovali krásnou jarní přírodu, zastavili jsme se u Chrudimky a na závěr jsme se odměnili zmrzlinou z cukrárny. Rozloučili jsme se s přáním krásných Velikonoc a popřáním si mnoho zdarů při zdobení krasliček pro koledníky a při pletení pomlázek.

Pasování na čtenáře – 1. ročník

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání 1. vysvědčení

Ve středu 1. 6. 2022 čekal na prvňáčky velký den, v prvních dvou hodinách si společně se spolužáky užili dětský den a následně byli pozváni do knihovny státního zámku ve Slatiňanech Rytířem krásného slova ke složení slavnostního slibu čtenáře a knížetem  Auerspergem  ku pasování na čtenáře.

Sešli jsme se 10:45 hod. u knihovny a společně jsme šli do obřadní síně městského úřadu, tam bylo již vše nachystáno na velikou oslavu. Usadili jsme se a netrpělivě jsme čekali. Zazněly fanfáry a vyšel kníže s princeznou a rytíř s opravdovým velikým mečem

Překvapením se nám tajil dech. Paní z knihovny všechny uvítala, poté si vzal slovo rytíř krásného slova a z jeho projevu bylo zřejmé, že si malých čtenářů velice váží. Následně jsme museli jednotlivě přistupovat ke knížeti, kterému jsme složili slib, poté k rytíři krásného slova, který nás tím velkým mečem pasoval na čtenáře, dále nám princezna předala šerpy se jménem a titulem čtenáře, pak už nám paní učitelka pogratulovala a předala knihu. Měli jsme plné ruce odměn a plnou hlavu zážitků a tím to ještě nekončilo.

Nyní předstoupil kníže a předal naší paní učitelce klíč do světa písmen a knih. Pro tuto příležitost jsme si pro panstvo připravili  píseň od Dády Patrasové „Abeceda“ a nakreslili jsme si k ní písmenka jako rekvizitu. Vystoupení se nám moc povedlo. Byl to výjimečný den plný zážitků s kamarády, rodiči i učiteli. Děkujeme zaměstnancům městské knihovny Slatiňany, paní Maradové za fotografie, rytíři krásného slova a knížeti a princezně Auerspergovým.

Za ZŠ Mgr. Kristýna Vašková