Projekt „Cestujeme po ČR a po Evropě“ – 4. a 5. ročník

V březnu jsme zakončily náš projekt k zeměpisné části vlastivědy.

Děti si chystaly prezentaci pro své spolužáky o krajích ČR a starší děti pak o státech Evropy.

 Čtvrtá třída tvořila velké plakáty, na které sepsala a nalepila informace o krajích – rozlohu, počet obyvatel, povrch, vodstvo, významné osobnosti, památky kraje…

Pátá třída již tvořila v rámci hodin informatiky prezentaci na počítači. Jejich projekt také zahrnoval informace o počtu obyvatel, rozloze a poloze státu, památkách, ….

Oba ročníky své práce prezentovaly před svými spolužáky ve třídě a starší děti před celou školou.