Březen „měsíc knihy“ – 2. a 3. ročník

Tento měsíc je zaměřen na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti. Ve škole jsme si kromě prezentací přečtených knih vytvořili při hodinách pracovních činností pastelku pro ilustrátory. Následovalo seznámení s předními českými ilustrátory a vytvoření vlastní ilustrace k textu. Někteří si stihli vytvořit záložku do své knížky nebo pro kamaráda.