Škola v přírodě

Týden od 2. do 6. května strávili naši žáci na škole v přírodě v Daňkovicích. Celý program s názvem Survival byl zaměřen na přežití v přírodě. Děti se učily připravit a rozdělat oheň, postavit si přístřešek z přírodnin, připravovat si svačiny, sbalit si vše potřebné na dopolední a odpolední program. V týmech vytvářely seznam deseti nejdůležitějších věcí potřebných na pobyt mimo civilizaci. Učily se orientovat podle mapy, zvládnout Morseovu abecedu, střílet z praku, luku a vzduchovky. Dobrovolnou aktivitou byla stezka odvahy v pozdějších hodinách, které se zúčastnili téměř všichni. Během všech aktivit pracovaly většinou v týmech, které se v průběhu pobytu měnily. Děti měly možnost poznávat se mezi sebou v jiném prostředí a naučit se spolupráci. Domů si přivezly vlastnoručně vyrobený náramek a plno zážitků.