Pasování na čtenáře – 1. ročník

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání 1. vysvědčení

Ve středu 1. 6. 2022 čekal na prvňáčky velký den, v prvních dvou hodinách si společně se spolužáky užili dětský den a následně byli pozváni do knihovny státního zámku ve Slatiňanech Rytířem krásného slova ke složení slavnostního slibu čtenáře a knížetem  Auerspergem  ku pasování na čtenáře.

Sešli jsme se 10:45 hod. u knihovny a společně jsme šli do obřadní síně městského úřadu, tam bylo již vše nachystáno na velikou oslavu. Usadili jsme se a netrpělivě jsme čekali. Zazněly fanfáry a vyšel kníže s princeznou a rytíř s opravdovým velikým mečem

Překvapením se nám tajil dech. Paní z knihovny všechny uvítala, poté si vzal slovo rytíř krásného slova a z jeho projevu bylo zřejmé, že si malých čtenářů velice váží. Následně jsme museli jednotlivě přistupovat ke knížeti, kterému jsme složili slib, poté k rytíři krásného slova, který nás tím velkým mečem pasoval na čtenáře, dále nám princezna předala šerpy se jménem a titulem čtenáře, pak už nám paní učitelka pogratulovala a předala knihu. Měli jsme plné ruce odměn a plnou hlavu zážitků a tím to ještě nekončilo.

Nyní předstoupil kníže a předal naší paní učitelce klíč do světa písmen a knih. Pro tuto příležitost jsme si pro panstvo připravili  píseň od Dády Patrasové „Abeceda“ a nakreslili jsme si k ní písmenka jako rekvizitu. Vystoupení se nám moc povedlo. Byl to výjimečný den plný zážitků s kamarády, rodiči i učiteli. Děkujeme zaměstnancům městské knihovny Slatiňany, paní Maradové za fotografie, rytíři krásného slova a knížeti a princezně Auerspergovým.

Za ZŠ Mgr. Kristýna Vašková