Tučňáci – 2. a 3. ročník

Tento projekt 2. a 3. ročníku vyplynul z výtvarné a pracovní činnosti, při které děti vytvářely postavičky tučňáků spolu s antarktickou krajinou. Na práci jsme navázali shromažďováním zajímavostí o životě tučňáků. Děti si vyhledávaly informace v encyklopediích a na internetu. Svá zjištění si vzájemně sdílely a v týmech vypracovávaly doprovodné plakáty ke svým výtvarným pracím.