Projekt „Cesta do pravěku“

V rámci projektu Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Orel III proběhl na naší škole projektový den zaměřený na vývoj života na Zemi.  Před jeho realizací došlo k setkání a konzultaci s Mgr. Milanem Skalickým, hydrogeologem a zároveň lektorem, který následně celý projekt z větší části realizoval. K setkání s dětmi došlo v úterý 31.5. Pan Skalický si pro děti připravil ukázky zkamenělin a kostí, poté seznámil děti s činností geologa a jeho pracovním náčiním. Následně vysvětlil, jak vznikla naše planeta a postupně i život na ní. Pomocí obrázků, zkamenělin a artefaktů pravěkého člověka vyprávěl o vývoji živé přírody od prvohor až po současnost. Beseda byla obohacena jednak o mnoho obrázků z období pravěku a zároveň děti zaujaly vzorky zkamenělin, které nechal pan lektor kolovat. Součástí projektu byla praktická činnost, při které si děti pomocí forem a sádry vytvářely autentické odlitky trilobitů a mušlí. Kromě odlitků si děti domů odnesly omalovánky s pravěkou tématikou a časovou osu vývoje života na Zemi. V následující hodině výtvarné výchovy jsme navázali na danou tématiku ztvárněním živočichů a rostlin z období prvohor a druhohor. Náměty k této činnosti si děti samy vyhledávaly na internetu. Celý projekt byl dětmi hodnocen velmi kladně.