Den mazlíčků – projekt 2. a 3. ročníku

Ve dnech 9. – 10. 6. proběhl v naší třídě DEN MAZLÍČKŮ. Děti si po dohodě s rodiči mohly přinést svého domácího mazlíčka buď živého, na fotografii nebo jako plyšáka. Každý žák nejdříve svého mazlíčka představil nejen ve třídě, ale i spolužákům z tříd vedlejších, kteří k nám přišli na exkurzi.Poté si vytvořil PRŮKAZ SVÉHO MAZLÍČKA  s údaji o jménu, věku, vlastnostech, prostředí, ve kterém se nachází atd. Další aktivitou byl sběr informací o mazlíčcích svých spolužáků, při kterém právě využili hotové průkazy. V rámci prvouky se děti pustily do třídění přinesených živočichů dle tříd, řádů a čeledí. Proběhl sběr dat o počtu jednotlivých druhů, počtů samiček a samců. V návaznosti na projekt si třeťáci při hodině českého jazyka vyskloňovali název svého mazlíčka a druháci napsali krátké slohové cvičení. Součásti průkazu byla samozřejmě i fotografie, kterou si každý majitel sám namaloval. Dětem se projekt velice líbil. Přínosem nebyly pouze získané poznatky o živočiších, jejich životě a třídění, ale došlo k posílení sociálních vazeb mezi dětmi v komunikaci a ohleduplnosti vůči sobě a zvířátkům.