Halloween – 22.10.2021 – 2., 3., 4., 5. ročník

Letošní projektový den jsme zahájili aktivitami v rámci hodin anglického jazyka, během kterých jsme si rozšířili slovní zásobu a fráze na dané téma. V druhé části proběhla soutěž v lovení netopýrů a největší část projektu proběhla jako součást hodin výtvarné výchovy a praktických činností. V první fázi si děti v týmech vytvářely strašidelný halloweenský hrad. Další část probíhala formou dílniček, kterou si každý žák zvolil podle sebe. Na závěr jsme si všechny výtvory vzájemně prezentovali.