Mikuláš – 3.12. – 2., 3., 4., 5. ročník

V pátek 3. prosince proběhl v 2. až 5. ročníku celodenní projekt s mikulášskou tematikou. Téma  se prolínalo všemi předměty.

V rámci českého jazyka jsme četli příběhy o Mikuláši, v matematice řešili slovní úlohy a starší děti si obohatily slovní zásobu v angličtině. Stěžejním úkolem byla cesta za hledáním mikulášské nadílky, která probíhala formou zašifrovaných indicií. Každá indicie posouvala týmy k dalšímu stanovišti, kde na ně čekala nějaká odměna. Během dopoledne se zastavil i Mikuláš s čertem. Poslední dvě hodiny proběhla výtvarná výchova, během níž vznikaly různé podoby čertů, andělů a Mikulášů. Menší děti se také vyřádily vyráběním čertovského řetězu.

Projektový den si všichni užili.