Odhlašování obědů v MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,
od 27. září se opět vracíme k odhlašování obědů
nejdéle do 6.30 hodin. 
Po uvedeném čase si oběd první den nemoci
můžete vyzvednout, případně propadne. Odhlásit oběd stačí formou
SMS na mobil: 602 330 550.