Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


20. 02. 2020

Projekt o vesmíru


Téma vesmír je součástí výuky prvouky u menších dětí. Ovšem největší část je mu věnována v přírodovědě pátého ročníku. 

Kategorie: General
Zaslal: skolaorel.cz

Téma o vesmíru jsme s páťáky zahájili matematickou úlohou, kde jsme počítali kolikrát jsou jednotlivé planety větší nebo menší než Země. Na základě zjištěných údajů jsme si vytvořili zmenšený obraz sluneční soustavy, který jsme postupně doplňovali zajímavostmi o planetách a vesmíru jako celku. V českém jazyce každý žák popsal ve slohu svoji vlastní planetu, kterou zároveň namaloval v hodinách výtvarné výchovy. Vzhledem k tomu, že součástí výuky hudební výchovy je seznámení s tvorbou předních českých hudebních skladatelů, ani zde téma vesmír nechybělo. S tím se seznámili i rodiče a další hosté, kteří zhlédli vánoční besídku čtvrtého a pátého ročníku. Ta proběhla v návaznosti na náš projekt a nesla název Putování vesmírem. Během divadelního představení prezentovaly oba ročníky své poznatky o vesmíru a zároveň předvedly hudební dramatizaci Novosvětské symfonie od Antonína Dvořáka, která doprovázela americké kosmonauty při jejich cestě na Měsíc. Na představení se děti pečlivě připravovaly několik týdnů. Kromě nácviku si vyrobily kulisy, jejichž cílem bylo navodit atmosféru vesmíru. Během pracovních činností vytvořily známá souhvězdí, která doplnily při výtvarné výchově vlastními vymyšlenými souhvězdími. Tento dlouhodobý projekt jsme v lednu zakončili návštěvou Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Této exkurze se zúčastnila celá škola. Tématu vesmír se věnovali i žáci mladších ročníků ve výtvarné výchově a prvouce. Družinové děti si pohrály s model sluneční soustavy a provedly průzkum planet v mobilní aplikaci. Při výtvarné činnosti si každý vytvořil svého mimozemšťana. Společnou prací byl návrh raketoplánu.

              

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2