Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


25. 11. 2020

Provoz ZŠ od 30. 11. 2020


Informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

Kategorie: General
Zaslal: lacinova

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

Prezenční výuka je povinná.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy se neslučují, pohyb žáků
se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci se budou řídit novým rozvrhem a určeným časem příchodu ke škole, kde bude celá
třída vyzvednuta vyučujícím.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti
ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky
po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) je možný jen v důvodných případech
za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

 

V Orli 24. 11. 2020

Mgr. Jiřina Lacinová
ředitelka

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2