Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


01. 01. 2021

Provoz ZŠ od 4. 1. 2021


Organizace provozu ZŠ od 4. ledna 2021.

Kategorie: General
Zaslal: lacinova

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 4. 1. 2021

 

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníku základních škol,
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou
    ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku
    (tzv. malotřídní škola).

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

Prezenční výuka je povinná.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy se neslučují, pohyb žáků
se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci se budou řídit rozvrhem a určeným časem příchodu ke škole platným od 30. 11. 2020.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti
ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Za dodržení homogenity  skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) je možný jen v důvodných případech
za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

 

V Orli 31. 12. 2020

 

Mgr. Jiřina Lacinová

ředitelka školy

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2