Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


26. 03. 2021

Zápis do MŠ


Opatření k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021 - 2022.

Kategorie: General
Zaslal: lacinova

Opatření k zápisu

 dětí do MŠ Orel pro školní rok 2021 - 2022

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva proběhne zápis dětí do MŠ Orel tímto způsobem:

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

  

Do MŠ přijímáme děti, které k 1. 9. 2021 dovrší 3 let. Mladší pouze pokud bude volná kapacita školy. Při přijímacím řízení postupujeme podle vyhlášených kritérií.

 

Žádost o přijetí, zápisní list, kopii rodného listu, vyjádření lékaře k očkování  přijímáme v termínu  10. 5. – 13. 5. 2021.

 

Vyplněné formuláře je možné doručit:

  1. do datové schránky školy (eatmqkv)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditelka@skolaorel.cz)
  3. poštou
  4. osobním vložením vyplněných formulářů do poštovní schránky ZŠ a MŠ, Orel 71

 

Formuláře naleznete na webových stránkách školy (www.skolaorel.cz) v dokumentech MŠ.

 

Kontakty: ředitelka školy - mobil 739 593 163, e-mail reditelka@skolaorel.cz

               vedoucí učitelka MŠ – mobil 739 374 653

 

 

V Orli 26. 3. 2021

Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy                                                                             

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2