Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


 

Člověk a zdraví – týdenní projekt 

Projektu předcházel preventivní program „Veselé zoubky“, který pro nás připravila DM drogerie ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. O zoubkách jsme si povídali ve škole 25. Února 2019. 

V týdnu od 4. března 2019 jsme se ve škole věnovali tématu „Člověk a zdraví“. Na základě zhlédnutého filmu jsme si povídali o imunitě člověka, prevenci zdraví a úrazů a škodlivosti nebo prospěchu různých vlivů na zdraví člověka. Téma prolínalo mezi vyučovacími předměty – český jazyk, prvouka, přírodověda, pracovní činnosti, výtvarné činnosti, hudební výchova. Závěrem byla dramatizace žáků na zadané téma ohledně ochrany zdraví.


Vesmír

Dny od 22. února do 1. března jsme věnovali s dětmi ze 2. a 3. ročníku putování Vesmírem. V rámci hodin prvouky a českého jazyka jsme se seznámili se základními principy „fungování Vesmíru“, cestovali jsme po planetách, povídali si o Zemi. Vyvrcholením naší týdenní práce bylo u druháčků volné psaní  na téma „Přání pro planetu Zemi“. Pro třeťačky to byl pak shrnující zápis do sešitu prvouky. Společně jsme vše zakončili ve výtvarných a pracovních hodinách. Podařilo se nám vytvořit na zeď sluneční soustavu doplněnou o návštěvníky mimozemských civilizací.

                                                         


Masopust ve školní družině

Další krásnou českou tradici, kterou si zažili žáčci školní družiny v týdnu od 18. – 22. 2. 2019, byl masopust. Žáci si vyrobili několik krásných masek, kterými vyzdobili okna školy.  Na chystaný průvod si žáci pomalovali obličeje barvami k tomu určenými. V průvodu jsme si zazpívali krásné lidové české písně a zatančili kapesníčkové tanečky.  Shlédli jsme několik masopustních průvodů z Veselého Kopce, ze Studnic a z Morašic na youtube. Starší žáci se nechali unést technikou kašírování a vyrobili několik krásných 3D masek, při kterých zužitkovali starý papír z kontejnerů školy na tříděný odpad. Žáci si zasportovali ve společných družstvech a společně objevili šifry, které po rozluštění vydaly několik obcí, ve kterých se tradiční masopustní průvod udržuje. Někteří žáci se nechali inspirovat a s rodinami masopustní rej navštívili.

                                                                                   

 

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání 1. vysvědčení

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 čekal na prvňáčky velký den, byli pozváni do knihovny státního zámku ve Slatiňanech Rytířem krásného slova ke složení slavnostního slibu čtenáře a knížetem  Auerspergem  ku pasování na čtenáře.

Sešli jsme se 10:30 hod. na nádvoří zámku a společně jsme šli do zámecké knihovny, tam bylo již vše nachystáno na velikou oslavu. Usadili jsme se a netrpělivě jsme čekali, přitom jsme měli oči na vrch hlavy z té překrásné výzdoby, obrazů, knih a dalšího vybavení zámku. Zazněly fanfáry a knihovna se otevřela a odhalila tajné dveře, ze kterých vyšel kníže s kněžnou a rytíř s opravdovým velikým mečem

Překvapením se nám tajil dech. Paní z knihovny všechny uvítala, poté si vzal slovo rytíř krásného slova a z jeho projevu bylo zřejmé, že si malých čtenářů velice váží. Následně jsme museli jednotlivě přistupovat ke knížeti, kterému jsme složili slib, poté k rytíři krásného slova, který nás tím velkým mečem pasoval na čtenáře, dále nám kněžna předala šerpy se jménem a titulem čtenáře, paní z knihovny nám předala knihu, pak už nám paní učitelka pogratulovala a předala vysvědčení a na závěr nám též pogratulovala paní ředitelka a předala dobrůtku. Měli jsme plné ruce odměna plnou hlavu zážitků a tím to ještě nekončilo.

Nyní předstoupil kníže a předal naší paní učitelce klíč do světa písmen a knih. Pro tuto příležitost jsme si pro panstvo připravili  píseň od Dády Patrasové „Abeceda“ a nakreslili jsme si k ní písmenka jako rekvizitu, ovšem pod tíhou okolností jsme zazpívali pouze s polovičním nasazení, což jsme si posléze ve třídě vynahradili. Byl to výjimečný den plný zážitků s kamarády, rodiči i učiteli. Děkujeme zaměstnancům městské knihovny Slatiňany, panu Vlkovi za fotografie, rytíři krásného slova a knížeti a kněžně Auerspergovým.

                             


Sníh

Letošní zima se tento rok dala na čas, ale ku radosti všech dětí nakonec přijela na pořádném bílém koni a přikryla celou krajinu velikánskou bílou peřinou. Nečekali jsme ani minutku a vytáhli jsme boby, lopaty a saně a vyrazili jsme na „kopec“. Bohužel z kopečku jsme sníh rychle proměnili na bláto, tak jsme se přesunuli na sněhové pláně hřiště a školní zahrady a pustili jsme se do výroby rozličných soch a obřích koulí,  některé jsme i stěhovali z hřiště na školní zahradu. Také jsme si zahráli mnoho sněhových bitev a celí jsme se ve sněhu vyváleli. Největším zážitkem bylo barvení sněhu a sněhových soch Na zasněžené ploše školní zahrady jsme vyrobili korálové útesy, hned vedle tučňáky, duhové květy a koule i sluníčku se to líbilo, tak vykouklo a než jsme se nadáli, vše před našima očima zmizelo. Nyní už zahrada vykvete vlastními kvítky.

   


Tři králové ve školní družince


Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“                               Matoušovo evangelium

První týden po Vánočních prázdninách se ve školní družině nesl v duchu tří králů. Děti si vyrobily překrásné královské koruny a dary pro Ježíška a společně jsme se s písní na rtech vydali po Orli a na dveřích a brankách školy a spolužáků jsme zanechali podpisy K + M + B. Děti si koledu moc užívaly a již nyní se těší na další zážitky.

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlatokadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji KašparMelichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. Wikipedia

 

 

Předvánoční čas ve škole

Přípravu na Vánoce jsme zahájili již koncem listopadu. Tehdy jsme začali vymýšlet, jak bude vypadat naše besídka, a jaké dárečky a přáníčka vytvoříme pro své blízké.
Ve středu 5. prosince nás navštívil tradičně Mikuláš s čertem a andělem. Dětem nadělil sladkosti a naopak děti se pochlubily básničkami a písničkami, které si pro Mikuláše připravily. Následující den proběhla besídka prvňáčků a za týden následovaly besídky zbývajících tříd. Poslední týden jsme se naplno věnovali Vánocům. Zhlédli jsme dvě představení a připravili si tvořivé dílny. Děti měly možnost „upéct“ dva druhy cukroví, vytvořit si různá vánoční přáníčka, dřevěné a ovocné svícny, andílky, bambulkové sněhuláky. Na závěr si vyluštily vzkaz od Ježíška. Vánoční projektový týden jsme zakončili nadílkou.

                  

Mikulášská besídka

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 čekalo prvňáčky první vystoupení pro rodiče a veřejnost v podobě Mikulášské besídky a tentokráte bylo obtížnější, než již zažili v mateřské školce. Jako školáci se musí učit a plnit domácí přípravy a příprava besídky probíhala okrajově, aby nebyla výuka narušena. Prvňáčci pod vedením Mgr. K. Vaškové připravili pásmo písní, tanců, hádanek a her, které doplnili vlastními kulisami, maňásky, oponou, a vánoční dekorací. Diváci shlédli i tradiční pastýřskou hru, kde se objevily pohádkové postavy, jako jsou andělé a čerti. Koledu, kterou si děti a hlavně čertice od diváků vykoledovali, jsme proměnili na sladké poháry, na kterých si děti pochutnaly. Návštěvnost byla veliká a my moc děkujeme za podporu rodičům, kolegyním, ředitelce Mgr.  J. Lacinové  a přátelům školy.

                                     

    

 

Roboti (před vánočními dílnami: listopad - prosinec)

Předvánoční období se ve školní družince neslo v duchu příprav na předvánoční besídky. Děti vyrobily spoustu dárků pro rodiče a kamarády, vyzdobily školu, společnými silami připravily Betlém a nacvičily mnoho písní a říkanek. V průběhu těchto příprav jsme se rozhodli, že si na chvilku od koled odpočineme a na popud prvňáčka Sebíka jsme se všichni nadšeně vrhli do výroby robotího kamaráda. Z počáteční nejistoty vzniklo „robotí šílenství“, rodiče do školy vozili krabice a papírové součástky největších možných rozměrů, tatínkové po večerech přeřezávali roury od koberců a děti chodily s plnými kapsami nábojů do tavných pistolí a vlastními zásobami izolep. Není divu, že vznikli dokonalí a originální robotí kamarádi. Někteří byli plně vybaveni o CD ROMY, větráky, přihrádky, přehrávače, sluchátka atd. atd. Samozřejmě jsme jimi vyzdobili celou školu, a když se přiblížily besídky, robotům byly dodány vánoční šály a čepice, aby si je rodiče mohli prohlédnout a pod dozorem žáků i ozkoušet. Netradiční vánoční výzdoba přinesla všem mnoho radosti. 

       

 

Vesmír – projekt 5. ročníku

 

Jedním z témat přírodovědy pátého ročníku je vesmír. Tuto tématiku zpracováme v několika předmětech. V hodinách přírodovědy kromě běžného výkladu píšeme referáty například o planetách a výzkumech vesmíru. Při informatice učíme tyto referáty upravovat, stahovat obrázky a vkládat je k textu.  V rámci českého jazyka psali páťáci sloh na téma Moje planeta, kterou následně malovali při výrvarné výchově. Během hodiny matematiky pracovali s tabulkou, která obsahovala údaje o průměrech jednotlivých planet a průměru Slunce. Pomocí kalkulačky vypočítali, kolikrát je která planeta větší nebo menší než Země. Určili jsme si průměr Země dva centimetry a dopočítali zmenšené průměry ostatních planet a Slunce. Podle získaných údajů si každý žák namaloval sluneční soustavu a na závěr si dopsal informace k jednotlivým planetám podle referátů svých spolužáků.

 

Projekt Vznik Československa

Stoleté výročí vzniku Československé republiky bylo pro žáky čtvrtého a pátého ročníku příležitostí seznámit se blíže s okolnostmi vzniku samostatné ČSR a se životem za první republiky. Projekt jsme zahájili zhlédnutím několika dílů historického miniseriálu Dějiny udatného českého národa.

V další fázi si měly děti připravit krátkou zprávu k danémlu tématu, kterou prezentovaly před svými spolužáky.  Stěžejní prací byla tvorba lapbooku, který obsahuje informace o T. G Masarykovi, mapu první republiky a mapu současné České republiky s historickými zeměmi, státní symboly, nejdůležitější památky našeho hlavního města a datum vzniku České republiky. Tato část byla pro všechny stejná a zbytek si zpracoval každý žák podle svého zájmu. Děti kreslily a vyhledaly na internetu nebo v encyklopediích výrobky, které nás proslavily. Dívky se zaměřily na módu a chlapci na automobilový průmysl. Nezapomněli jsme ani na kulturu, především film a divadlo. S páťáky budeme v projektu pokračovat do konce prvního pololetí v rámci hodin vlastivědy. Se čtvrtým ročníkem navážeme na toto téma příští školní rok.

 

 

Celoroční hra Kilimandžáro a projekt Poznáváme Afriku

Tato hra a projekt pro žáky čtvrého a pátého ročníku  zasahuje do všech vyučovacích předmětů. Principem hry je vystoupit na vrchol nejvyššího pohoří Afriky, kterým je Kilimandžáro. Děti dostávájí v průběhu vyučování různé úkoly a podle úrovně jejich splnění obdrží lístečky s různými body nebo nedostanou žádný, pokud nedosáhnou určité úrovně v právě zadaném úkolu. Pokud mají určitý počet bodů, který je opravňuje k postupu, tak se posunou svojí jmenovkou na obrázku hory o daný úsek výše. Cílem hry není soutěž o to, kdo bude první, ale hra je jednak motivací k práci ve vyučování a zároveň vede ke spolupráci a vzájemné pomoci. V ráci projektu nás čeká přibliženě pět vstupů do Afriky. Jeden z nich již máme za sebou. Při tomto vstupu pracovaly děti v centrech, jejichž pořadí si samy určovaly. Každé centrum představovalo jedno povolání například jazykovědec, výtvarník, matematik a další. Během práce, která probíhala v týmech se děti seznámily s polohou Afriky, zaznamenaly si do mapy vybrané státy, poznaly obyvatelé tohoto kontinentu včetně některých přírodních národů. Zkusily si nakreslit podle vlastní fantazie masky domorodého obyvatelstva Afriky. Dalším vstupem se seznámíme s faunou a flórou Afriky.

 

 

Ekosystém les – projekt 4. ročníku

Tento několikatýdenní projekt byl realizován s žáky čtvrtého ročníku. Celé téma vychází z hodin přírodovědy, při kterých jsme postupně probrali listnaté a jehličnaté stromy, houby, byliny a živočichy. Velmi rozsáhlé bylo téma listnatých stromů, které jsme začaly vytvářením herbáře nejznámějších druhů. Ve třídě jsem si vytvořily výstavku a během podzimní výpravy jsme tyto stromy vyhledávali a určovali. Následovaly houby, jejich stavba, třídění a poznávání. Při výtvarné výchově si každý žák vytvořil kartu neobvyklé houby dle vlastního výběru a při pracovních činnostech si děti v týmech nebo samostatně vytvářely les. Téma živočichů je propojeno s českým jazykem. Každý žák píše referát o jednom zástupci z řad živočichů žijících v lese a na závěr se chystáme na slohové téma Já a les.


 

 

Návštěva muzea

Společně jsme v naší škole oslavili sté narozeniny České republiky, přesto jsme i po  oslavě  přijali pozvání do chrudimského muzea, kam jsme se  ve středu 14. 11.  s 1. - 3. třídou vydali. V muzeu na nás již čekali odborníci na slovo vzatí a naše žáčky seznámili se zajímavostmi z historie naší země. Chlapcům se nejvíce líbily vystavené exponáty patřící vojákům a u dívek vyhrály módní doplňky a modely motorových vozidel. Děti si nejvíce užily jízdu vlakem z Chrudimi do Slatiňan a při procházce z nádraží do Orle si povídaly o všem krásném, co  zažily.

                                                                           Výročí 100 let republiky

Školní dny od 26.10. do 2.11.2018 se točily kolem stoletého výročí vzniku republiky.

Ve 2. a 3. třídě probíhal během těchto dnů týdenní projekt s tímto zaměřením. Povídali jsme si o historii kolem 1. světové války a vzniku první republiky, připomněli jsme si osobnost T. G. Masaryka. Celé téma jsme přenesli také do současnosti – podívali jsme se na naši republiku historicky i zeměpisně. Výstupem projektu byl lapbook, který si každý odnesl domů.

Téma jsme propojili v jednotlivých předmětech. V hudební výchově jsme zpívali píseň s názvem „Hora Říp“, ve čtení jsme si vysvětlili, co je pověst a nějaké jsme si přečetli. V hodinách slohu jsme se zamýšleli nad tím, „Kde je můj domov?“. Matematika nám pomohla napsat letopočty a spočítat, co jsme potřebovali ohledně válečných a poválečných let. V rámci hodin prvouky, pracovních činností a výtvarné výchovy vznikl již zmiňovaný lapbook.

Děti celý projekt hodnotily velice kladně a byly hrdé na „svou knihu“ o naší republice.

                                                                                Školní družina

Vítr už nám bere kšiltovky z hlavy a to je pro každého kluka i holku znamení, že je třeba co nejdříve vypustit draky na oblohu, aby se po roce zase proletěli, a my jsme si užili nebeské dovádění. Sluníčko nám letos přeje a tak jsme mohli jít s družinkou 22. 10. na větší část odpoledne své draky pouštět. Kdo už měl ruce unavené, půjčil draka kamarádovi, a tak byla většina draků po celou dobu nad políčkem. Podívaná to byla nádherná. Všichni se těšíme, až budeme, straší a draky, kteří poletí, si sami vyrobíme.

 

 

Celodenní projekt „Halloween“

Ve středu po podzimních prázdninách 31.10. 2018 byste ve škole nenašli děti, ale čarodějnice, duchy, kostlivce, čaroděje, upíry a další bytosti. Dnešní den byl věnován „Halloweenu“.

Nejprve děti soutěžily v tělocvičně v přenášení netopýrů – trénovaly si tak svoje plíce. Poté si vytvořily skupinky a obcházely připravená stanoviště s úkoly. Zaměřeny byly na koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, paměť a fantazii dětí. Po sociální stránce se děti učily pracovat ve skupině - pomáhat si, učit se vzájemně něco nového, ale také trpělivě na sebe počkat při plnění úkolu.

Po společné první polovině dopoledne, pracovaly děti pak už v jednotlivých třídách se svými učitelkami. Někteří žáci  vyráběli a malovali, jiní počítali strašidelné úlohy a četli si strašidelné příběhy, jiní se učili novou píseň…..

                                                                                                                         


Evropský folklorní festival

V blízkosti naší obce se 18. 10. uskutečnila velkolepá akce evropských rozměrů. V nedalekých Slatiňanech byl zorganizován Evropský folklorní festival, na který se sjeli malí umělci z několika zemí.  Viděli jsme soubory z Argentiny, Srbska a Maďarska a ČR reprezentovali folklorní soubory Sýkorky ze Slatiňan. Mezi prostřední skupinou Sýkorek vystupoval i náš spolužák Ondra a moc se nám líbil. Krom Ondry jsme mohli obdivovat pestré a různorodé kroje, krásné lidové písně, lidové hudební nástroje a lidové tance jako je polka, mazurka, sousedská a dokonce i mateník.  S našimi žáky jsme si tento festival nadmíru užili a celou cestu zpátky jsme si vyprávěli o úžasných dětech a vedoucích, kteří nám tento zážitek přinesli. 

 

Školní družina nezahálí

Po dokončení projektu „Od jadérka k moštu“ zůstala jablíčka ještě chvilku v našich srdíčkách a společně jsme přemýšleli, nad dalšími významy stromů. Poněvadž ve škole pravidelně sbíráme starý papír, hned žáčky napadlo, že tímto sběrem zachráníme mnoho jabloní. A jak se ze starého papíru vyrábí papír nový? To jsme se naučili poslední týden v září a první týden v říjnu, kdy jsme si společně ruční papír vyrobili. Starý papír jsme roztrhali na kousky, namočili do vody, rozmixovali, sítkem nabírali, houbičkou vysáli vodu a nechali dosušit. Tento papír je našedivělý, bylo by ho třeba ještě vybělit kyselinou citronovou nebo Savem, ale nám se tento papír líbil. Obtiskli jsme do něho naši ručičku, vymalovali ji podzimními barvami a napsali jsme datum výroby a darovali jsme jej našim nejbližším. Pravidelně jsme chodili stromy pozorovat, naučili jsme se některé poznat podle listu i plodu, mnoho stromů jsme spočítali, nakreslili, na některé jsme si vylezli. Na závěr projektu jsme si náš národní strom - lípu ozdobili, ať roste, co nejdéle. 

                                                               


                     

Podzimní výprava

V pátek 5. října jsme se vydali na podzimní výpravu.  Autobusem jsme se nechali vyvést k rozhledně Báře a odtud šli směrem ke Kočičímu hrádku.  Naše první zastavení bylo zaměřeno na výtvarné umění. Dědi si vyzkoušely „landart“. Ve skupinách vytvářely  z přírodního materiálu různá prostorová díla. Na Kočičím hrádku plnily v týmech „úkolovku“, během které  hledaly v jeho okolí různé přírodniny. Nejzajímavějším úkolem pro ně bylo přinesení živého živočicha. Tohoto úkolu se zhostily s nadšením a skutečně přinesly nejčastěji živé střevlíky, mnohonožky, chrobáka a ploštice. Po skončení této aktivity jsme vyrazili na zpáteční cestu do Orle.

                          

 

 

„OD JADÉRKA K MOŠTU“ 

17. - 21.9. spolupracovali žáci školní družiny na projektu "Od jadérka k moštu". Projekt byl inspirován samotnými žáky a jejich zájmem o toto zdravé a chutné ovoce, které je v Čechách běžnou plodinou. Žáci, při tvorbě celého projektu, pracovali dle zkušeností, ale i dle vlastní fantazie. 

A co vše jsme k výrobě zdravého moštu potřebovali? 

1. Zasadit jabloň a dobře se o ni starat (zalévat, ořezat větvičky, ošetřit proti škůdcům, pohrabat spadlé listí a shnilé plody). 

2. Jablka otrhat/posbírat a odvézt ke zpracování (zaměřeno na komunikaci a plánování).

3. Jablka rozsekat a vylisovat (zaměřeno na hygienu a bezpečnost práce)

4. Mošt slít do lahví (zaměřeno na dochucení, možnost oslazení nebo naředění).

5. Vyrobit vhodné obaly na mošt (zaměřeno na estetické cítění a spisovný český jazyk).

6. Distribuovat mošt do obchodů (zaměřeno na pohyb a komunikaci).

7. Společně mošt vypít (zaměřeno na zdravá bříška). 

 

Zažili jsme spoustu zábavy, chvilkami i velkou námahu, ale již nyní se těšíme na příští rok, kdy si projekt zopakujeme!

                  

 

 

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 14. září 2018 navštívila naše škola Dětské dopravní hřiště v Chrudimi. Protože je to naše pravidelná každoroční návštěva, děti už věděly, co je čeká a těšily se.

Rozdělili jsme se společně do 3 skupin a prostřídali se na stanovištích. Každou skupinu provázela jedna paní učitelka. Prošli jsme postupně učebnou, kde jsme si připomněli základní pravidla silničního provozu a značky, poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme prakticky zkoušeli dodržovat pravidla a jízdu podle dopravního značení a posledním místem byla jízda zručnosti přes překážky. Mezitím si děti vyzkoušely, jak se ohleduplně pohybovat jako chodci po hřišti.

Strávili jsme zde příjemné dopoledne, poněvadž nám tentokrát skvěle vyšlo i počasí.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


  

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim
Adresa: Orel 71, 538 21 Slatiňany
Telefon ZŠ: +420 469 681 429
Telefon MŠ, ŠJ: +420 469 681 556
Mobil ZŠ: 739 593 163
Mobil ŠD: 736 780 280 
E – mail: zsorel@seznam.cz
IČ: 750 16 401
ID datové schránky: eatmqkv
Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Lacinová – ředitelka školy
Mgr. Věra Tlustá – učitelka ZŠ
Mgr. Božena Dibelková - učitelka ZŠ
Mgr. Michaela Zábranská – učitelka MŠ, vedoucí ŠJ
Mgr. Kristýna Vašková – učitelka ZŠ,
vychovatelka
Ivana Kacafírková – vedoucí učitelka MŠ
Jana Kubelková – kuchařka
Jaroslava Bakešová – školnice MŠ, kuchařka
Michaela Burkoňová – školnice ZŠ, pracovnice obchodního provozu

Školský portál Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2