Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


Halloween/ Dušičky 4. – 8. 11. 2019

Oblíbený projekt Halloween čekal na žáčky, hned po podzimních prázdninách. Škola se naplnila malými strašidly, která spolužákům předvedla svůj kostým a svůj čarodějný um. V rámci projektu si Halloween užily děti v každé hodině i ve školní družině. Neopomenuly jsme zahraniční tradice jako je vydlabávání dýní a strašidelná koleda, ale ani českou tradici, kterou je vzpomínka na zesnulé a zapalování svíček na hřbitově. S výtvarnými díly na halloweenské téma jsme se zúčastnili výstavy v chrudimském muzeu. Odměnou nám byly výtvarné pomůcky, které jsme od muzea obdrželi. Nyní čeká žáčky příprava na Mikulášskou a Vánoční besídku.

                                                          

Výročí ČR 23. - 27. 10. 2019 

101. narozeniny České republiky jsme v celé škole slavili celý týden a o naší republice jsme se mnoho nového dozvěděli. Tento projekt nás provázel i v školní družině. Žáčci 1. ročníku se zaposlouchali do krásné melodie české hymny a zazpívali jsme si mnoho lidových písniček. Během matematiky jsme porovnávali velikost měst a řek. O výtvarné a pracovní výchově jsme společně vytvořili lípu, český národní strom. O hodinách českého jazyka jsme si přečetli o českých pohádkových bytostech. Na hodinách tělesné výchovy jsme si vyzkoušeli polku, český lidový tanec. Nejvíce jsme se České republice věnovali v prvouce, kde jsme si vybarvili vlajku a malý státní znak, nakoukli do hlavního města Prahy a seznámili jsme se s některými osobnostmi české historie. Na vycházkách jsme obdivovali krásy naší přírody i naší obce.  Projekt jsme společně uzavřeli ve školní družině ozdobením lip u fotbalového hřiště.

 
                        


Projekt 3. ročníku o naší obci

V hodinách prvouky jsme se snažili zjistit co nejvíce informací o Orli. 

Děti tvořily plakát, vyhledávaly údaje na internetu, zkoumaly plánek obce a okolí. Podařilo se nám dohledat i staré pohledy, knihy, články v novinách.  Obec jsme si zasadili do kraje a celé České republiky.

 

Pouštění draků ve ŠD

Už, už jsme se nemohli dočkat, kdy půjdeme společně pouštět draky. Každý žák školní družiny se chtěl pochlubit novým nebo starším, najisto létajícím, drakem. Jelikož zatím vítr moc nefoukal, domluvili jsme pouštění draků na den, kdy předpověď hlásila vítr 10 km/h a tím byl pátek 18. 10. Avšak větru jsme si moc neužili. Zpočátku sice většina draků vzlétla, ale po chvíli se někteří udrželi ve vzduchu pouze úsilím běhajících dětí. Nakonec jsme draky postupně uklidili a užili jsme si sluníčka a krásně barevného podzimu při návratu do školy.

     


Folklorní festival Slatiňany 

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme s žáky navštívili tradiční Folklorní festival, který pro školy uspořádali vedoucí folklorního souboru Sýkorky ze Slatiňan.  Naši žáčci zde mohli obdivovat umělce ze 4 zemí, z Čech, ze Srbska, z Polska a ze Slovenska.  Některé soubory doprovázela „živá“ hudba a my jsme mohli poslouchat, kontrabas, housle, violu, klarinet, příčnou flétnu, akordeon, flétničku a kytaru. Pastvou pro oči byly tradiční kroje a lidové tance. Na jevišti se blýskl i náš spolužák Ondra v pásmu tanců a říkadel, se kterým vystoupila prostřední skupina Sýkorek. Festival jsme si moc užili a líbila se nám i pěší přeprava se spolužáky. Těšíme se zase za rok.

                                                    

Poznáváme město Chrudim

Poznáváme město Chrudim je název projektu žáků 4. a 5. ročníku. Projekt jsme zahájili vlastivědnou exkurzí do Chrudimi. Naše cesta začala u kostela svaté Kateřiny a pokračovala směrem k Širokým schodům, kterých jsme napočítali celkem 84. Zde jsme však odbočili a podél hradeb došli k Myší díře. Tou jsme se dostali na Resslovo náměstí. Naši pozornost jsme zaměřili na morový sloup a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podrobněji jsem se věnovali Mydlářovskému domu, dále pokračovali k Pardubické fortně a cestou k Regionálnímu muzeu jsme se zastavili u rodného domu Josefa Ressela. Během exkurze jsme plnili řadu zajímavých úkolů a zapisovali je do pracovních listů. Cestu za poznáním jsme ukončili u chrudimského divadla. Ve škole jsme na tuto exkurzi navázali psaním vlastní pověsti o námi vybraném místě, které jsme v Chrudimi navštívili.

O jednu z těchto pověstí bychom se s vámi rádi podělili. Autorem je náš spolužák Filip Liepold, který velmi zajímavě popisuje původ názvu známé chrudimské fortny. Projekt jsme ukončili vlastními návrhy cechovních znamení. Při jejich tvorbě jsme se však nechali inspirovat i současnými řemesly a povoláními.

O Myší díře

V roce 1439 žil v Chrudimi profesor Alexandr Šílený. Jako každý normální profesor měl vlastní laboratoř, ve které trávil většinu svého času. Ven chodil opravdu málo. Jeho laboratoř byla blízko hradeb. Jelikož byl rok 1439, měl v ní hodně myší. Alexandrovi to nevadilo, zvykl si na ně a v podstatě to byly jeho přátelé, protože ven moc nechodil. Jednoho dne vyráběl lektvar zvětšení. Když lektvar dodělal a šel si sundat rukavice, tak omylem strčil do lektvaru. Lektvar spadl na zem a  sklenice se roztříštila. Poté, co si Alexandr zanadával, šel pro hadr. Než ale stihl lektvar utřít, jedna malá myška se rozlitého lektvaru napila a za pár sekund se z ní stala třímetrová myší obluda. Prorazila zeď laboratoře a rozběhla se přímo proti hradbám, které prorazila. Proběhla hradbami a zanechala tam obří díru. A od té doby se tomuto místu říká Myší díra. (2019, Filip Liepold)

                                                                 


Dopravní hřiště

Ve středu 9. října jsme se s prvňáčky opět vydali na Dětské dopravní hřiště v Chrudimi, abychom si zopakovali a upevnili získané dovednosti, mezi které patří jízda na kole, znalost dopravního značení a celková orientace v dopravním provozu.

Na dopravní hřiště s námi jeli předškoláci z MŠ Orel, kteří se s dopravním hřištěm teprve seznamovali. Jelikož nás byl nízký počet, mohly děti většinu času trénovat na kolech, ale na teorii v místní učebně, pod vedením zkušených zaměstnanců DDH, se neopomnělo a malí školáci si odnesli krásné dopravní omalovánky. Ač se nad námi celé dopoledne přeháněla mračna, nezmokli jsme a den jsme si moc užili.

                         


Podzimní příroda

V rámci projektu Podzimní příroda se žáčci 1. ročníku seznámili s nejbarevnějším ročním obdobím. Na společných vycházkách jsme pozorovali barevné kouzlení přírody, nasbírali mnoho kaštanů, šípků, žaludů, listů, trnek, jablíček, špendlíků a slunečnic, ale také stírali z nosu kapky vody, když nás nenadále přepadl déšť. Z nasbíraných plodů jsme vyrobili mnoho krásných zvířátek a obrazů. Zbytek přírodnin jsme uložili pro divoká zvířata na zimu. Listy jsme obtiskli na papír a dle vzoru Zdeňka Smetany jsme k nim přidali Rákosníčka, Křemílka a Vochomůrku a malou čarodějnici s havranem. V rámci matematiky jsme počítali nasbírané plody a evidovali zavařeniny. O hudební výchově jsme si zazpívali o babce, která měla trnky a jabka a naučili se k písním i tancovat a doprovázet je na nástroje. Která rostlina má jaký plod, co dělají zvířata na podzim, a další informace jsme se dozvěděli o prvouce. V rámci projektu jsme navštívili výstavu hub v Slatiňanech v pátek 27. 9. 2019. Výstava nás všechny uchvátila “živými“ exponáty i jejich množstvím. Prvňáčci si nemohli vybrat nejkrásnější houbu a diskuse mezi nimi přetrvala i po cestě na nádraží, kde se zhostili plněním úkolů a přípravou úkolů, které umístili po trase zpět. Tyto úkoly jsme šli splnit se školní družinou při další z výprav za poznáním. Ve družině si školáci vyrobili 3D ovoce, proměnili se na krále a královny plodů podzimní přírody a překonali několik veverčích tras pro oříšek. Projekt jsme uzavřeli kapitolou o divokých zvířatech. Poskládali jsme a vypustili vlaštovky, nasbírali zásoby a našli příbytek na zimu, siluetami vlaštoviček vyzdobili okna školy. Ač podzim ještě nekončí, s tímto projektem se loučíme písničkou „Vlaštovička lítá.“ Velký důraz byl kladen na spolupráci mezi dětmi při plnění úkolů, poznávání spolužáků i sebe sama.

                                                                            

  

Výprava za houbami

Je krásný podzim a houby v lese lákají ke sbírání. 

Proto i my jsme využili tento čas k návštěvě výstavy hub ve Slatiňanech. Vyrazili jsme v pátek 27.9.2019 po vydatném nočním dešti, ale počasí nám nakonec celý den přálo. 

Pěšky jsme došli do Společenského domu a prohlédli si houby, které je možné najít v okolí Slatiňan. Děti si tam vyplnily pracovní listy, kdy na výstavě hledaly nejzajímavější název houby, největší houbu apod. Po výstavě jsme se přesunuly na dětské hřiště. Tady měli žáci připravená výuková stanoviště, na kterých se seznámili se stavbou těla hub, porovnávali muchomůrku zelenou se žampionem, poznávali vybrané druhy a dozvěděli se základní informace ze života hub. Většinu času děti pracovaly v týmech a učily se vzájemné spolupráci.

Učivo o houbách jsme rozšířili i do dalších hodin. Například v českém jazyce jsme si četli o houbových skřítcích a tvořili jsme popis vlastního skřítka. Houby jsme zařadili i do dalších předmětů – nejen do ČJ, ale i do M, HV, PČ, VV.                

  

  

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 11. září 2019 navštívila naše škola Dětské dopravní hřiště v Chrudimi v rámci projektu „Jsem dobrý chodec a cyklista“. Protože je to naše pravidelná každoroční návštěva, děti už věděly, co je čeká, a těšily se.

Rozdělili jsme se společně do 3 skupin a prostřídali se na stanovištích. Každou skupinu provázela jedna paní učitelka. Prošli jsme postupně učebnou, kde jsme si připomněli základní pravidla silničního provozu a značky, poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme prakticky zkoušeli dodržovat pravidla a jízdu podle dopravního značení a posledním místem byla jízda zručnosti přes překážky. Mezitím si děti vyzkoušely, jak se ohleduplně pohybovat jako chodci po hřišti. Strávili jsme zde příjemné dopoledne, poněvadž nám tentokrát skvěle vyšlo i počasí.

Dopravní výchova prolínala výuku druhého školního týdne a žáčci se hravou formou seznámili s pravidly silničního provozu.

                                          

Vítáme prvňáčky

V pondělí 2. 9. 2019 čekal nové prvňáčky ZŠ Orel velký den. Do školy je doprovázeli rodiče, prarodiče i sourozenci, aby s nimi oslavili první školní den. V nazdobené třídě plné pozorností už na prvňáčky čekal pan starosta, paní ředitelka a třídní paní učitelka. Malí školáci si první den užili a již se nemohli dočkat výuky. Z jejich velkého dne a z první hodiny matematiky přikládáme fotografie.

           

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim
Adresa: Orel 71, 538 21 Slatiňany
Telefon ZŠ: +420 469 681 429
Telefon MŠ, ŠJ: +420 469 681 556
Mobil ZŠ: 739 593 163
Mobil ŠD: 736 780 280 
E – mail: zsorel@seznam.cz
IČ: 750 16 401
ID datové schránky: eatmqkv
Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Lacinová – ředitelka školy
Mgr. Věra Tlustá – učitelka ZŠ
Mgr. Božena Dibelková - učitelka ZŠ
Mgr. Kristýna Vašková – učitelka ZŠ, vychovatelka
Ivana Kacafírková – vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Michaela Zábranská – učitelka MŠ, vedoucí ŠJ
Ivana Čechalová - vychovatelka
Jana Kubelková – kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková – školnice MŠ, kuchařka
Michaela Burkoňová – školnice ZŠ, pracovnice obchodního provozu

Školský portál Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2