Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


Podzimní výprava

V pátek 5. října jsme se vydali na podzimní výpravu.  Autobusem jsme se nechali vyvést k rozhledně Báře a odtud šli směrem ke Kočičímu hrádku.  Naše první zastavení bylo zaměřeno na výtvarné umění. Dědi si vyzkoušely „landart“. Ve skupinách vytvářely  z přírodního materiálu různá prostorová díla. Na Kočičím hrádku plnily v týmech „úkolovku“, během které  hledaly v jeho okolí různé přírodniny. Nejzajímavějším úkolem pro ně bylo přinesení živého živočicha. Tohoto úkolu se zhostily s nadšením a skutečně přinesly nejčastěji živé střevlíky, mnohonožky, chrobáka a ploštice. Po skončení této aktivity jsme vyrazili na zpáteční cestu do Orle.

   

 

 

„OD JADÉRKA K MOŠTU“ 

17. - 21.9. spolupracovali žáci školní družiny na projektu "Od jadérka k moštu". Projekt byl inspirován samotnými žáky a jejich zájmem o toto zdravé a chutné ovoce, které je v Čechách běžnou plodinou. Žáci, při tvorbě celého projektu, pracovali dle zkušeností, ale i dle vlastní fantazie. 

A co vše jsme k výrobě zdravého moštu potřebovali? 

1. Zasadit jabloň a dobře se o ni starat (zalévat, ořezat větvičky, ošetřit proti škůdcům, pohrabat spadlé listí a shnilé plody). 

2. Jablka otrhat/posbírat a odvézt ke zpracování (zaměřeno na komunikaci a plánování).

3. Jablka rozsekat a vylisovat (zaměřeno na hygienu a bezpečnost práce)

4. Mošt slít do lahví (zaměřeno na dochucení, možnost oslazení nebo naředění).

5. Vyrobit vhodné obaly na mošt (zaměřeno na estetické cítění a spisovný český jazyk).

6. Distribuovat mošt do obchodů (zaměřeno na pohyb a komunikaci).

7. Společně mošt vypít (zaměřeno na zdravá bříška). 

 

Zažili jsme spoustu zábavy, chvilkami i velkou námahu, ale již nyní se těšíme na příští rok, kdy si projekt zopakujeme!

                  

 

 

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 14. září 2018 navštívila naše škola Dětské dopravní hřiště v Chrudimi. Protože je to naše pravidelná každoroční návštěva, děti už věděly, co je čeká a těšily se.

Rozdělili jsme se společně do 3 skupin a prostřídali se na stanovištích. Každou skupinu provázela jedna paní učitelka. Prošli jsme postupně učebnou, kde jsme si připomněli základní pravidla silničního provozu a značky, poté jsme se přesunuli na hřiště, kde jsme prakticky zkoušeli dodržovat pravidla a jízdu podle dopravního značení a posledním místem byla jízda zručnosti přes překážky. Mezitím si děti vyzkoušely, jak se ohleduplně pohybovat jako chodci po hřišti.

Strávili jsme zde příjemné dopoledne, poněvadž nám tentokrát skvěle vyšlo i počasí.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Rozloučení s „páťáky“

     Dnešní den – 28.6.2018 – patřil dětem z 5. ročníku. Byl to vlastně jejich poslední celý školní den.

     Na první půlku dopoledne si pro nás ostatní připravili program. Nejprve jsme si zahráli ve dvou skupinách hru „Městečko Palermo“ a pak jsme se vyřádili při diskotéce. Jako překvapení pro všechny děti nachystaly také výborný dort.

     Ve druhé  půlce  jsme se oficiálně rozloučili. Děti z pátého ročníku dostaly pamětní certifikát o absolvování naší základní školy, pamětní odznak a knihu s věnováním. Podepsaly se na rozlučkový list s fotografií do školního archivu. A nakonec došlo i na slzičky a objímání. 

     V den vysvědčení ještě proběhlo závěrečné posezení s drobným občerstvením a se slavnostním přípitkem. Pak už jen zbývalo popřát, ať se dětem daří a utíkat na prázdniny.

 


Rozloučení s předškoláky

Dne 26. 6. se v MŠ konala besídka spojená s rozloučením s předškolními dětmi. Pěkné vystoupení dětí bylo doplněno „kavárničkou,“ kde malé servírky a číšníci obsluhovali své rodiče a prarodiče. Za sladké dobroty patří dík všem maminkám a babičkám, které je pro nás všechny upekly. Krásné odpoledne jsme zakončili na zahradě naší školky, kde si děti opékaly špekáčky.


Keltský archeoskanzen  v Nasavrkách 

V úterý 26. června navštívila naše škola Keltský archeoskanzen v Nasavrkách.  Pro děti byl připraven  zajímavý program. Děti se seznámily s keltskou kuchyní, připravily si obilné placičky s pomazánkou a ochutnaly pražmu. Pražma je pražená pšenice, obdoba dnešního popcornu, která dětem velmi chutnala. V kovářské dílně si vyzkoušely odlití mincí z cínu a  práci s dmýchadlem.  Každý si odnesl domů jednu vyraženou minci a předmět vytvořený z měděného drátku.  Celý skanzen si prohlédly s průvodkyní, vyzkoušely lukostřelbu a na závěr nakoupily suvenýry.


Projekt Podnebné pásy

 

Žáci pátých ročníků pracovali v květnu a červnu na projektu Podnebné pásy, ve kterém jde
o propojení přírodovědy a informatiky. Zároveň se v něm prolíná osobnostní a sociální výchova, environmentální, multikulturní a mediální výchova. Cílem projektu bylo vytvořit prezentace na vybrané podnebné pásy nebo jejich krajiny. Žáci zpracovávali následující témata: polární pás, moře a oceány, stepi, severské jehličnaté lesy a pouště. Svoje práce prezentovali před svými spolužáky na konci školního roku. Současně je tato prezentace přípravou na druhý stupeň základní školy.


Přírodovědná soutěž

Naše škola se v letošním roce opět zapojila do přírodovědné soutěže v poznávání vybraných druhů rostlin, živočichů, nerostů a hornin. V polovině května proběhlo školní kolo, ze kterého byli podle pořadí vybráni žáci, kteří naší školu reprezentovali na okresním kole v Hlinsku. Soutěže se zúčastnilo osm dětí ve dvou kategoriích. Obě kategorie získaly v soutěži škol první místo. Zároveň jsme byli úspěšní i v soutěži jednotlivců, kde jsme získali dvě první místa v kategorii 2. a 3. ročník a první dvě místa v kategorii 4. a 5. ročník. Všem výhercům gratulujeme.

 

Matematický a čtenářský klub

Od září zahájil činnost na naší škole Matematický klub. Jeho náplní byly aktivity zaměřené na rozvoj logického a strategického myšlení, deskové hry, zajímavé úlohy z geometrie a vybrané úlohy z Hejného matematiky. Klub navštěvovalo celkem jedenáct dětí ze čtvrtého a pátého ročníku.

Ve druhém pololetí na něho navázal Klub čtenářský. V rámci klubu se děti seznámily podrobněji s různými žánry literatury a společně četly knihu. Závěrečnou lekci proběhl výlet do slatiňanské knihovny, kde  byl pro děti připraven program o sci-fi a dobrodružné literatuře. Ve školním roce 2018/2019 bude opět fungovat Matematický klub, do kterého se děti mohou přihlásit na začátku září.

 

Škola v přírodě

Týden od 11. – 15. června jsme strávili na škole v přírodě v penzionu Lesní Zátiší ve Vojtěchově.

Pro náš pobyt jsme si vybrali téma Harry Potter, které nás provázelo všemi aktivitami.

Jak tento týden probíhal?

Pondělí: příjezd před desátou hodinou, seznámení s areálem a ubytování, rozdělení do kolejí, zápis do kouzelnických předmětů, stavba Chroptících chýší v lese, výběr kouzelnické hůlky a večerní sledování filmu Harry Potter a Kámen mudrců.

Úterý: škola kouzel, sportovní hry na hřišti, výroba košťat, hra famfrpál, sportovní hry dle vlastního výběru (fotbal, vybíjená, volejbal, ……)

Středa: hodina létání, turnaje mezi kolejemi, kresba Pobertova plánku, fotbal a film Harry Potter a Tajemná komnata.

Čtvrtek: sportovní hry na louce (chůdy, skákání v pytli,..), výlet k rybníku, sběr borůvek, táborák, diskotéka se soutěžemi.

Pátek: vyhodnocení celého týdne, balení, loučení s animátory, návrat domů.

                                                              

Pozorování jarních bylin

Ve čtvrtek 19. dubna jsme si se čtvrťáky a páťáky udělali dvouhodinovou výuku přírodovědy na školním zahradě. Vytvořili jsme několik týmů, ve kterých jsme plnili různé úkoly. Hlavní náplní bylo vypátrat jarní rostliny, některé z nich zakreslit a nalepit. Zajímavou částí byla hra zvaná bojovka. Úkolem bylo objevit karty s otázkami, které byly rozmístěné kolem školy. Správné odpovědi byly rébusem, který skrýval název jarní byliny. Na závěr jsem si ukázali stavbu květu a vysvětlili princip rozmnožování rostlin.

 

Ovocné saláty třeťáků

Oblíbeným tématem hodin anglického jazyka je ovoce a zelenina. Děti baví učit se názvy různých druhů zejména ovoce a to nejen tuzemských, ale i cizokrajných. Tyto lekce jsme si s letošními třeťáky zpestřili praktickou hodinou, při které se pustili do výroby různých ovocných salátů. Chlapci si připravili nejen chutnou zdravou svačinku, ale zároveň si každý napsal svůj recept v angličtině.

 

Cesta do Vesmíru

Po velikonočních prázdninách jsme se vydali s dětmi z mateřské školy a se žáky základní školy do Vesmíru.

V úterý 3.4.2018 jsme se postupně po třech skupinách vystřídali v tělocvičně, kde byl pro děti postaven speciální kopulovitý stan. Nejprve jsme zhlédli naučný film o sluneční soustavě – o Slunci, planetách, měsících a také o podniknutých cestách do Vesmíru. Poté děti prošly zábavným kvízem, který ověřil, jak byly při sledování filmu pozorné. Na závěr jsme vyběhli na zahradu školy a pohyb planet jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži pomocí pohybových her.

Program se dětem tak líbil, že chtěli pokračovat v aktivitách ještě další hodinu.

 

Zdravá výživa

V průběhu února se páťáci při hodinách přírodovědy věnovali otázkám zdravé výživy. Tento preventivní program jsme odstartovali dotazníkem týkající se denního režimu. Navázali jsme diskusí o vlivu výživy na naše zdraví. Učili jsme se o jednotlivých složkách potravy, jejich významu a zdrojích.

Stěžejní prací bylo vytvoření zdravého talíře ve dvou různých skupinách. Oba talíře jsme porovnávali a hodnotili správnost zastoupení různých potravin a nápojů v našem jídelníčku.

  

Anglický jazyk – příprava pokrmů

Jedním z témat v angličtině pro 4. ročník je jídlo a pití. Děti se učí pojmenovat základní potraviny, nápoje, běžné druhy zeleniny a ovoce. Každý rok věnujeme jednu hodinu přípravě pokrmů, která probíhá ve skupinkách. V letošním roce si pro nás čtvrťáci připravili chutný těstovinový salát, sendviče a výbornou vajíčkovou pomazánku servírovanou na jednohubkách. Nezbytným úkolem je vytvoření jednoduchého receptu každého z pokrmů v angličtině. Děti si tuto hodinu vždy užijí a navíc pohostí  své spolužáky.

Velikonoce

Velikonoční tématika prolíná několika vyučovacími předměty. Nejoblíbenější  je výtvarná výchova a pracovní činnosti. V letošním roce si žáci prvního a třetího ročníku připravili zajímavou koláž s motýly, při které si pohráli s barvami a liniemi, starší děti se věnovali prostorové tvorbě. Výsledkem byly zajímavé slepičky a zajíčkové z lepenky. Obě třídy si zasely pšenici a do velikonočních prázdnin se staraly o své květináče. Pozorovaly, jak jim pšenice roste a pravidelně ji zavlažovaly. Zároveň se děti, které navštěvují  družinu,  podílely na velikonoční nástěnce. Ve středu, před prázdninami , probíhaly na naší škole velikonoční dílny. Děti si vytvářely různé dekorativní předměty, zápichy, zdobily vajíčka, psaly koledy a někteří z chlapců pletli pomlázky. Každý z žáků si odnesl domů nejméně jednu velikonoční ozdobu.

 

Matematický KLOKAN  2018

V pondělí 19. března se zúčastnila naše škola matematické soutěže KLOKAN 2018. Žáci druhého a třetího ročníku soutěžili  v kategorii Cvrček. Maximální počet bodů, který mohli získat byl 90 bodů. V kategorii Klokánek se čtvrťáci a páťáci snažili o dosažení 120 bodů.

Všem soutěžícím blahopřejeme.

 

Olympijské hry na naší škole

Olympijské hry jsou významnou sportovní událostí, která zasáhla i naši školu. Naši žáci bědlivě sledovali její průběh a zaznamenávali medailové úspěchy. Tak nám postupně vznikala nástěnka se jmény našich sportovců. Zároveň se na ní  objevovaly různé obrázky a omalovánky olympijských disciplín, které malovaly děti z družiny. Zimním sportům jsme se věnovali v hodinách anglického jazyka a kroužku angličtiny. Nejtěžší úkoly dostali žáci pátého ročníku. Měli za úkol vyhledat informace k historii olympijských her a zaznamenat všechny úspěchy České republiky na zimních OH od roku 1994.

 

Vlastivědný projekt

První pololetí ve vlastivědě jsme se věnovali zeměpisné části. Čtvrtý ročník poznával Českou republiku a pátý ročník Evropu. Se staršími dětmi jsme se zaměřili především na naše sousední státy.

Odsud vycházely i závěrečné práce dětí. Za úkol měly zpracovat ve čtvrtém ročníku jeden vybraný kraj a v pátém ročníku jeden evropský stát (podle vlastního výběru) – vytvořit plakát se základními údaji, s obrázky zajímavostí s popisem. Další podmínkou bylo celé odprezentovat svým spolužákům.

Musím děti velice pochválit, protože  jejich práce byly kvalitní a pečlivě zpracované podle zadaných pokynů. Navíc bylo vidět, že  žáci pracovali s nadšením, konzultovali svoje práce a připravovali se na závěrečnou prezentaci. Většina dětí se dokonce zvládla všechny údaje naučit nazpaměť.

Ve druhém pololetí se budeme věnovat historii naší vlasti od pravěku až do současnosti.

 

 

Vánoční čas

Ve škole pro nás vánoční období začalo již velice brzy – od poloviny listopadu jsme se začali připravovat na adventní besídku. Tančili jsme, zpívali, vymýšleli společně s dětmi, co jak bude nejlepší, hledali básničky. To vše, abychom mohli rodičům, prarodičům a ostatním přátelům zpříjemnit adventní čas.  Besídka proběhla 7. prosince 2017 v místním hostinci a vystoupili na ní žáci mateřské a základní školy.

V tomto týdnu jsme přivítali ve škole také Mikuláše s andělem a čertem, kteří se přišli za dětmi podívat a zkontrolovat, jak se jim dařilo po celý rok. Za pěknou písničku dostaly děti balíček.

Ve čtvrtek 14.12. nás čeká návštěva Švýcárny, kde budou ke zhlédnutí betlémy. Také jsou zde pro děti připravené aktivity spojené s Vánocemi – zdobení perníčků, výroba ozdob a zdobení ozdob …

V předvánočním týdnu se na Vánoce zaměříme především poslední dva dny před prázdninami. Pro děti chystáme vánoční dílničky s pohádkou, vánoční turnaj v pexesu a samozřejmě nebude chybět ani nadílka pod stromečkem.

 

Projekt Kamarádi

Projekt Kamarádi probíhal v 1. a 3. ročníku od začátku školního roku do předvánočního týdne. V září jsme si nejdříve společně určili TŘÍDNÍ PRAVIDLA, která měla přispět k pohodové atmosféře ve třídě. V říjnu jsme v rámci hodiny výtvarné výchovy vytvořili PAVUČINU PŘÁTELSVÍ a v listopadu navázali na tuto aktivitu STROMEM SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ. Zajímavou činností byla PŮLROČNÍ PLAVBA KOLEM SVĚTA. Úkolem dětí bylo zamyslet se nad tím, jak vnímáme své spolužáky. Komu důvěřujeme, na koho se můžeme spolehnout, kdo naopak svým nevhodným chováním znepříjemňuje ostatním čas strávený ve škole. Tato aktivita proběhla formou anonymního dotazníku, po kterém následovala diskuse. Projekt jsme zakončili VÁNOČNÍM  PŘÁNÍM  PRO KAMARÁDY. Nejdříve jsme si společně vytvořili vánočního kapra a další hodinu jsme na něj lepili šupiny s přáním pro svoje spolužáky.

 

 Hry a klamy

 Ve středu 8. listopadu navštívila naše škola Východočeské muzeum v Pardubicích. V muzeu jsme se zúčastnili výukového programu Hry a klamy. Tato interaktivní výstava v sobě zahrnuje hru, zábavu a poučení. Děti si mohly vyzkoušet, jak je mohou klamat naše smysly. Při různých experimentech si zjišťovaly rychlost svých reakcí, šikovnost, znalosti a různé dovednosti.

 

Halloween v mateřské školce

,,Halloweenské řádění“ vyčarovalo v sychravých podzimních dnech na tvářích našich dětí kouzelný úsměv. ,,Čarovný den“ se spoustou soutěží, tancem a zábavou se vydařil…..

 

Beseda se spisovatelkou

31.října přijela do naší školy spisovatelka Jitka Vítková, autorka knihy O Květušce a tesaříkovi a mnoha dalších dětských knih.

 

Týdenní projekt o toleranci a slušném chování

 Týden od 3. do 6. října patřil v 2., 4. a 5. ročníku projektu, ve kterém jsme se s dětmi zamýšleli nad  slovy jako je tolerance, etiketa, kompromisy, vzájemné respektování, spolupráce.... Snažili jsme se na základě scének, her a diskuze pochopit význam těchto slov.

 

V pondělí jsme vyhlásili „barevný týden slušného chování“ a v úterý jsme navázali celodenním programem se zadanou tématikou. Během týdne jsme se v hudební výchově naučili píseň s názvem „Neopouštěj staré věci pro nové“, při tělesné výchově jsme si zahráli sportovní hry zaměřené na vzájemnou spolupráci. V hodinách českého jazyka a prvouky jsme probrali pravidla slušného chování a pokusili jsme se zaměřit na líčení pocitů a dojmů z navozených situací. Projekt se nám promítl také do hodin slohu, ve kterých děti hodnotily uplynulý týden v rámci volného psaní.

 

Celý projektový týden hodnotily děti velice pozitivně a rády by se podle jejich hodnocení znovu k tématu vrátily.

 

Dopravní výchova

Součástí vyučování na základních školách je také dopravní výchova. Běžně prolíná předměty jako je prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, ale přesahuje samozřejmě lehce i do dalších předmětů. My se snažíme každý rok propojit teorii s praxí - jezdíme na dopravní hřiště, máme koncem roku sportovní den s Besipem, žáci 4. ročníku dostávají průkaz cyklisty po splnění zadaných požadavků.

Letos jsme hned 22.září 2017 vyrazili s dětmi na dopravní hřiště do Chrudimi. Zde se děti po skupinách vystřídaly na připravených stanovištích. Prošli si teoreticky základy silničního provozu

v učebně, vyzkoušeli si jízdu na „silnici“ na kolách po hřišti, atrakcí pro ně byla také jízda zručnosti a samozřejmostí je vždy i zvládnutí pravidel pro chodce.

Ve středu 27. září 2017 jsme na získané zkušenosti navázali a podnikli jsme cyklistický výlet ve spolupráci s instruktory ze Ski Fanatic. Počasí nám přálo a nám se den opravdu vydařil. Zpět do školy jsme přijeli spokojení a příjemně unavení. Vždyť pro některé děti to byl první velký výlet na kole!

Nejprve jsme se ráno přepravili podél kolejí do Slatiňan k nádraží, kde proběhla lekce jízdy na kole – správné nasedání, používání brzd a přehazovačky. Domluvili jsme si společné signály pro jízdu ve skupině. Vše jsme následně nacvičili během her na kolách. Poté jsme po skupinách vyrazili do okolí Slatiňan a sešli se na rozhledně Báře. Zde si děti zahrály na kolách další hry. Během cyklovýletu byl dětem neustále k dispozici instruktor, který radil dětem, jak si poradit při jízdě nejen na silnici, ale i v terénu.

   

Ukázka zvířat

V úterý 26. září 2017 nás na zahradě mateřské školky navštívil chovatel zvířat a přivezl s sebou na ukázku několik živočichů z naší přírody. Děti si prohlédly zblízka lišky, čápa, volavku, nějaké dravce a sovy. Ukázka byla doprovázena přednáškou o způsobu života těchto živočichů. Na závěr akce dostaly děti prostor zeptat se na vše, co je zajímá v souvislosti s představenými zvířaty.

 

Svět ve 3D

Školní rok jsme zahájili ve čvrtek 7. září interaktivní výstavou s názvem „Svět ve 3D“.

Nejprve jsme zhlédli s pomocí 3D brýli ukázky z filmu o životě v moři. Děti si „chytaly“ rybičky, které plavaly kolem nich, nebo se bály nebezpečných mořských predátorů, kteří si je  zblízka prohlíželi.

Poté měly děti možnost vyzkoušet si s pomocí speciálních brýlí svět virtuální reality, skládaly puzzle, prohlížely si obrázky a zkoušely různé světelné efekty. Samy si vyzkoušely, jaké to je být hvězdou filmu v klasickém  nebo ve 3D filmu – hledaly rozdíly v zobrazení.

Někteří se doma pokusili podle návodu na počítači vyrobit si hologram, se kterým jsme se také prostřednictvím výstavy seznámily.

Akce se dětem líbila a nadšeně o zážitcích ještě dlouho diskutovaly

 

1. a 2. místo

Nápaditost a tvořivost našich dětí přinesla své ovoce na výstavě Regionálního muzea v Chrudimi s názvem ,,Vodníci a jiná vodní stvoření“.

Práce předškolních dětí z přírodnin obsadila 1. místo a celkově získala nejvíc bodů ze všech kategorií.

Také žáci ze ZŠ potěšili 2. místem ve své kategorii.

Odměna v podobě výtvarných potřeb děti potěšila a návštěva  muzea a výše zmíněné výstavy, kam budou mít naše děti volný vstup, bude milým zpestřením naší výchovné práce a pěkným zážitkem pro děti.

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim
Adresa: Orel 71, 538 21 Slatiňany
Telefon ZŠ: +420 469 681 429
Telefon MŠ, ŠJ: +420 469 681 556
Mobil ZŠ: 739 593 163
Mobil ŠD: 736 780 280 
E – mail: zsorel@seznam.cz
IČ: 750 16 401
ID datové schránky: eatmqkv
Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Lacinová – ředitelka školy
Mgr. Věra Tlustá – učitelka ZŠ
Mgr. Božena Dibelková - učitelka ZŠ
Mgr. Michaela Zábranská – učitelka MŠ, vedoucí ŠJ
Mgr. Kristýna Vašková – učitelka ZŠ,
vychovatelka
Ivana Kacafírková – vedoucí učitelka MŠ
Jana Kubelková – kuchařka
Jaroslava Bakešová – školnice MŠ, kuchařka
Michaela Burkoňová – školnice ZŠ, pracovnice obchodního provozu

Školský portál Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2