Škola Orel

Právě jste v části: Aktuality
 

Aktuality


  

Pozorování jarních bylin

Ve čtvrtek 19. dubna jsme si se čtvrťáky a páťáky udělali dvouhodinovou výuku přírodovědy na školním zahradě. Vytvořili jsme několik týmů, ve kterých jsme plnili různé úkoly. Hlavní náplní bylo vypátrat jarní rostliny, některé z nich zakreslit a nalepit. Zajímavou částí byla hra zvaná bojovka. Úkolem bylo objevit karty s otázkami, které byly rozmístěné kolem školy. Správné odpovědi byly rébusem, který skrýval název jarní byliny. Na závěr jsem si ukázali stavbu květu a vysvětlili princip rozmnožování rostlin.


Ovocné saláty třeťáků 

Oblíbeným tématem hodin anglického jazyka je ovoce a zelenina. Děti baví učit se názvy různých druhů zejména ovoce a to nejen tuzemských, ale i cizokrajných. Tyto lekce jsme si s letošními třeťáky zpestřili praktickou hodinou, při které se pustili do výroby různých ovocných salátů. Chlapci si připravili nejen chutnou zdravou svačinku, ale zároveň si každý napsal svůj recept v angličtině.

 

Cesta do Vesmíru

Po velikonočních prázdninách jsme se vydali s dětmi z mateřské školy a se žáky základní školy do Vesmíru.

V úterý 3.4.2018 jsme se postupně po třech skupinách vystřídali v tělocvičně, kde byl pro děti postaven speciální kopulovitý stan. Nejprve jsme zhlédli naučný film o sluneční soustavě – o Slunci, planetách, měsících a také o podniknutých cestách do Vesmíru. Poté děti prošly zábavným kvízem, který ověřil, jak byly při sledování filmu pozorné. Na závěr jsme vyběhli na zahradu školy a pohyb planet jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži pomocí pohybových her.

Program se dětem tak líbil, že chtěli pokračovat v aktivitách ještě další hodinu.

 

 

Zdravá výživa

V průběhu února se páťáci při hodinách přírodovědy věnovali otázkám zdravé výživy. Tento preventivní program jsme odstartovali dotazníkem týkající se denního režimu. Navázali jsme diskusí o vlivu výživy na naše zdraví. Učili jsme se o jednotlivých složkách potravy, jejich významu a zdrojích.
Stěžejní prací bylo vytvoření zdravého talíře ve dvou různých skupinách. Oba talíře jsme porovnávali a hodnotili správnost zastoupení různých potravin a nápojů v našem jídelníčku.

 

 

Anglický jazyk – příprava pokrmů

Jedním z témat v angličtině pro 4. ročník je jídlo a pití. Děti se učí pojmenovat základní potraviny, nápoje, běžné druhy zeleniny a ovoce. Každý rok věnujeme jednu hodinu přípravě pokrmů, která probíhá ve skupinkách. V letošním roce si pro nás čtvrťáci připravili chutný těstovinový salát, sendviče a výbornou vajíčkovou pomazánku servírovanou na jednohubkách. Nezbytným úkolem je vytvoření jednoduchého receptu každého z pokrmů v angličtině. Děti si tuto hodinu vždy užijí a navíc pohostí  své spolužáky.

Velikonoce

Velikonoční tématika prolíná několika vyučovacími předměty. Nejoblíbenější  je výtvarná výchova a pracovní činnosti. V letošním roce si žáci prvního a třetího ročníku připravili zajímavou koláž s motýly, při které si pohráli s barvami a liniemi, starší děti se věnovali prostorové tvorbě. Výsledkem byly zajímavé slepičky a zajíčkové z lepenky. Obě třídy si zasely pšenici a do velikonočních prázdnin se staraly o své květináče. Pozorovaly, jak jim pšenice roste a pravidelně ji zavlažovaly. Zároveň se děti, které navštěvují  družinu,  podílely na velikonoční nástěnce. Ve středu, před prázdninami , probíhaly na naší škole velikonoční dílny. Děti si vytvářely různé dekorativní předměty, zápichy, zdobily vajíčka, psaly koledy a někteří z chlapců pletli pomlázky. Každý z žáků si odnesl domů nejméně jednu velikonoční ozdobu.

 

 

Matematický KLOKAN  2018

V pondělí 19. března se zúčastnila naše škola matematické soutěže KLOKAN 2018. Žáci druhého a třetího ročníku soutěžili  v kategorii Cvrček. Maximální počet bodů, který mohli získat byl 90 bodů. V kategorii Klokánek se čtvrťáci a páťáci snažili o dosažení 120 bodů.

Všem soutěžícím blahopřejeme.

 

Olympijské hry na naší škole

Olympijské hry jsou významnou sportovní událostí, která zasáhla i naši školu. Naši žáci bědlivě sledovali její průběh a zaznamenávali medailové úspěchy. Tak nám postupně vznikala nástěnka se jmény našich sportovců. Zároveň se na ní  objevovaly různé obrázky a omalovánky olympijských disciplín, které malovaly děti z družiny. Zimním sportům jsme se věnovali v hodinách anglického jazyka a kroužku angličtiny. Nejtěžší úkoly dostali žáci pátého ročníku. Měli za úkol vyhledat informace k historii olympijských her a zaznamenat všechny úspěchy České republiky na zimních OH od roku 1994.

 

Vlastivědný projekt

První pololetí ve vlastivědě jsme se věnovali zeměpisné části. Čtvrtý ročník poznával Českou republiku a pátý ročník Evropu. Se staršími dětmi jsme se zaměřili především na naše sousední státy.

Odsud vycházely i závěrečné práce dětí. Za úkol měly zpracovat ve čtvrtém ročníku jeden vybraný kraj a v pátém ročníku jeden evropský stát (podle vlastního výběru) – vytvořit plakát se základními údaji, s obrázky zajímavostí s popisem. Další podmínkou bylo celé odprezentovat svým spolužákům.

Musím děti velice pochválit, protože  jejich práce byly kvalitní a pečlivě zpracované podle zadaných pokynů. Navíc bylo vidět, že  žáci pracovali s nadšením, konzultovali svoje práce a připravovali se na závěrečnou prezentaci. Většina dětí se dokonce zvládla všechny údaje naučit nazpaměť.

Ve druhém pololetí se budeme věnovat historii naší vlasti od pravěku až do současnosti.

 


Vánoční čas

Ve škole pro nás vánoční období začalo již velice brzy – od poloviny listopadu jsme se začali připravovat na adventní besídku. Tančili jsme, zpívali, vymýšleli společně s dětmi, co jak bude nejlepší, hledali básničky. To vše, abychom mohli rodičům, prarodičům a ostatním přátelům zpříjemnit adventní čas.  Besídka proběhla 7. prosince 2017 v místním hostinci a vystoupili na ní žáci mateřské a základní školy.

V tomto týdnu jsme přivítali ve škole také Mikuláše s andělem a čertem, kteří se přišli za dětmi podívat a zkontrolovat, jak se jim dařilo po celý rok. Za pěknou písničku dostaly děti balíček.

Ve čtvrtek 14.12. nás čeká návštěva Švýcárny, kde budou ke zhlédnutí betlémy. Také jsou zde pro děti připravené aktivity spojené s Vánocemi – zdobení perníčků, výroba ozdob a zdobení ozdob …

V předvánočním týdnu se na Vánoce zaměříme především poslední dva dny před prázdninami. Pro děti chystáme vánoční dílničky s pohádkou, vánoční turnaj v pexesu a samozřejmě nebude chybět ani nadílka pod stromečkem.

  

 

Projekt Kamarádi

Projekt Kamarádi probíhal v 1. a 3. ročníku od začátku školního roku do předvánočního týdne. V září jsme si nejdříve společně určili TŘÍDNÍ PRAVIDLA, která měla přispět k pohodové atmosféře ve třídě. V říjnu jsme v rámci hodiny výtvarné výchovy vytvořili PAVUČINU PŘÁTELSVÍ a v listopadu navázali na tuto aktivitu STROMEM SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ. Zajímavou činností byla PŮLROČNÍ PLAVBA KOLEM SVĚTA. Úkolem dětí bylo zamyslet se nad tím, jak vnímáme své spolužáky. Komu důvěřujeme, na koho se můžeme spolehnout, kdo naopak svým nevhodným chováním znepříjemňuje ostatním čas strávený ve škole. Tato aktivita proběhla formou anonymního dotazníku, po kterém následovala diskuse. Projekt jsme zakončili VÁNOČNÍM  PŘÁNÍM  PRO KAMARÁDY. Nejdříve jsme si společně vytvořili vánočního kapra a další hodinu jsme na něj lepili šupiny s přáním pro svoje spolužáky.

              

                                         

 

 

Hry a klamy

 

Ve středu 8. listopadu navštívila naše škola Východočeské muzeum v Pardubicích. V muzeu jsme se zúčastnili výukového programu Hry a klamy. Tato interaktivní výstava v sobě zahrnuje hru, zábavu a poučení. Děti si mohly vyzkoušet, jak je mohou klamat naše smysly. Při různých experimentech si zjišťovaly rychlost svých reakcí, šikovnost, znalosti a různé dovednosti.Halloween v mateřské školce

,,Halloweenské řádění“ vyčarovalo v sychravých podzimních dnech na tvářích našich dětí kouzelný úsměv. ,,Čarovný den“ se spoustou soutěží, tancem a zábavou se vydařil…..

 Beseda se spisovatelkou

31.října přijela do naší školy spisovatelka Jitka Vítková, autorka knihy O Květušce a tesaříkovi a mnoha dalších dětských knih. 

 

                                          Týdenní projekt o toleranci a slušném chování

 

Týden od 3. do 6. října patřil v 2., 4. a 5. ročníku projektu, ve kterém jsme se s dětmi zamýšleli nad  slovy jako je tolerance, etiketa, kompromisy, vzájemné respektování, spolupráce.... Snažili jsme se na základě scének, her a diskuze pochopit význam těchto slov.

 

V pondělí jsme vyhlásili „barevný týden slušného chování“ a v úterý jsme navázali celodenním programem se zadanou tématikou. Během týdne jsme se v hudební výchově naučili píseň s názvem „Neopouštěj staré věci pro nové“, při tělesné výchově jsme si zahráli sportovní hry zaměřené na vzájemnou spolupráci. V hodinách českého jazyka a prvouky jsme probrali pravidla slušného chování a pokusili jsme se zaměřit na líčení pocitů a dojmů z navozených situací. Projekt se nám promítl také do hodin slohu, ve kterých děti hodnotily uplynulý týden v rámci volného psaní.

 

Celý projektový týden hodnotily děti velice pozitivně a rády by se podle jejich hodnocení znovu k tématu vrátily.


              Dopravní výchova

Součástí vyučování na základních školách je také dopravní výchova. Běžně prolíná předměty jako je prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, ale přesahuje samozřejmě lehce i do dalších předmětů. My se snažíme každý rok propojit teorii s praxí - jezdíme na dopravní hřiště, máme koncem roku sportovní den s Besipem, žáci 4. ročníku dostávají průkaz cyklisty po splnění zadaných požadavků.

Letos jsme hned 22.září 2017 vyrazili s dětmi na dopravní hřiště do Chrudimi. Zde se děti po skupinách vystřídaly na připravených stanovištích. Prošli si teoreticky základy silničního provozu

v učebně, vyzkoušeli si jízdu na „silnici“ na kolách po hřišti, atrakcí pro ně byla také jízda zručnosti a samozřejmostí je vždy i zvládnutí pravidel pro chodce.

Ve středu 27. září 2017 jsme na získané zkušenosti navázali a podnikli jsme cyklistický výlet ve spolupráci s instruktory ze Ski Fanatic. Počasí nám přálo a nám se den opravdu vydařil. Zpět do školy jsme přijeli spokojení a příjemně unavení. Vždyť pro některé děti to byl první velký výlet na kole!

Nejprve jsme se ráno přepravili podél kolejí do Slatiňan k nádraží, kde proběhla lekce jízdy na kole – správné nasedání, používání brzd a přehazovačky. Domluvili jsme si společné signály pro jízdu ve skupině. Vše jsme následně nacvičili během her na kolách. Poté jsme po skupinách vyrazili do okolí Slatiňan a sešli se na rozhledně Báře. Zde si děti zahrály na kolách další hry. Během cyklovýletu byl dětem neustále k dispozici instruktor, který radil dětem, jak si poradit při jízdě nejen na silnici, ale i v terénu.

 

 

Ukázka zvířat 

V úterý 26. září 2017 nás na zahradě mateřské školky navštívil chovatel zvířat a přivezl s sebou na ukázku několik živočichů z naší přírody. Děti si prohlédly zblízka lišky, čápa, volavku, nějaké dravce a sovy. Ukázka byla doprovázena přednáškou o způsobu života těchto živočichů. Na závěr akce dostaly děti prostor zeptat se na vše, co je zajímá v souvislosti s představenými zvířaty.Svět ve 3D 

Školní rok jsme zahájili ve čvrtek 7. září interaktivní výstavou s názvem „Svět ve 3D“. 

Nejprve jsme zhlédli s pomocí 3D brýli ukázky z filmu o životě v moři. Děti si „chytaly“ rybičky, které plavaly kolem nich, nebo se bály nebezpečných mořských predátorů, kteří si je  zblízka prohlíželi. 

Poté měly děti možnost vyzkoušet si s pomocí speciálních brýlí svět virtuální reality, skládaly puzzle, prohlížely si obrázky a zkoušely různé světelné efekty. Samy si vyzkoušely, jaké to je být hvězdou filmu v klasickém  nebo ve 3D filmu – hledaly rozdíly v zobrazení. 

Někteří se doma pokusili podle návodu na počítači vyrobit si hologram, se kterým jsme se také prostřednictvím výstavy seznámily.

Akce se dětem líbila a nadšeně o zážitcích ještě dlouho diskutovaly
1. a 2. místo

Nápaditost a tvořivost našich dětí přinesla své ovoce na výstavě Regionálního muzea v Chrudimi s názvem ,,Vodníci a jiná vodní stvoření“.

Práce předškolních dětí z přírodnin obsadila 1. místo a celkově získala nejvíc bodů ze všech kategorií.

Také žáci ze ZŠ potěšili 2. místem ve své kategorii.

Odměna v podobě výtvarných potřeb děti potěšila a návštěva  muzea a výše zmíněné výstavy, kam budou mít naše děti volný vstup, bude milým zpestřením naší výchovné práce a pěkným zážitkem pro děti.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

 

NAŠI PÁŤÁCI

Milý Hynku, Pepo, Kristýnko, Verunko a Šárko, přejeme Vám hodně úspěchů a fajn kamarády na nové škole.


Loučení se žáky 5. ročníku

V pátek 23.6.2017 jsme školní výuku věnovali loučení s našimi „páťáky“. Dopoledne jsme začali kláním mezi šesti družstvy. Bojovalo se ve třech disciplínách – v kolíčkované, flaškované a míčkované. Po svačině jsme pokračovali závěrečnou lekcí bubnování, na jejímž konci odcházející žáci z pátého ročníku procházeli špalírem vytvořeným z bubnů a rytmických nástrojů. Na rozloučenou si odnesli knížku. Slavnostní den zakončily některé děti a připravily si pro nás 2 skvělá  taneční vystoupení. Věříme, že si na naši školu budoucí šesťáci v dobrém vzpomenou i za pár let....

                                               

                                                           

Přednáška o sokolnictví

Ve čtvrtek 29. června jsme společně s dětmi ze školky zhlédli ukázku výcviku dravců. Nejprve nám byli představeni jednotliví dravci například káně, orel, jestřáb a raroh. Nechyběl ani zástupce sov výr velký. Dozvěděli jsme se něco o jejich způsobu života a významu sokolnictví. Následovala konkrétní ukázka práce s těmito dravci.  Na závěr si děti mohly jednoho z dravců podržet na ruce a prohlédnout si ho z bezprostřední blízkosti.

                         


Projekt Radek Pilař dětem

K tomuto projektu nás inspirovala  nabídka na výukový program,  kterého jsme se zúčastnili 26. července ve Vysokém Mýtě. Projekt jsme zahájili seznámením dětí s ilustrátorem Radkem Pilařem, který je autorem nejen postavy Večerníčka, ale i postaviček Rumcajse, Manky a Cipíska a mnoha dalších. Zároveň jsme si prostřednictvím knížek připomněli další postavy našich večerníčků. Nechyběla ani četba pohádky o Rumcajsovi, večerníčkový test a hra s pohádkovými postavami. Projektu jsme se věnovali z velké části v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Děti z prvního a druhého ročníku si vybarvily a vystřihly hlavu Večerníčka, ke které si přilepily z novin poskládanou čepici. Potom se rozdělily do týmů a kreslily všechny večerníčkové postavy, na které si vzpomněly. Na závěr svoji práci prezentovaly před svými spolužáky. Třeťáci až páťáci měli za úkol ztvárnit volnou technikou dle svého výběru postavu Večerníčka nebo Rumcajse.

V pondělí jsme se vydali společně do Městské galerie ve Vysokém Mýtě na výstavu „RADEK PILAŘ DĚTEM aneb Rumcajs slaví padesátiny“. Pro děti byla připravená výtvarná dílna a interaktivní hravá expozice. Děti zaujali otáčecí ilustrace, tahací panáčci, les Řáholec jako panelové bludiště, praxinoskop a spousta dalších překvapení.

        

                                            

    

Vystoupení pro spolužáky

 

Protože jsme v průběhu 2. pololetí zhlédli některé naše žáky při tanečním vystoupení a navštívili výtvarnou výstavu ve Slatiňanech, kde byly práce spolužáků, rozhodli jsme se s dětmi ve škole uspořádat malé představení. Skládalo se celkem ze dvou částí. V první koncertní části  vystoupily děti, které navštěvují v základních uměleckých školách hru na nástroj. Součástí jejich vystoupení byla i prezentace hudebního nástroje – referát, který si děti samy zpracovaly. V druhé části se představily děti z kroužku anglického jazyka s několika krátkými pohádkami, které nacvičily během druhého pololetí.

 

   

 

                     

 

  

 

Přírodovědná soutěž 

 

Naše škola se přihlásila do přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů. Na základě výsledků školního kola byli vybráni tři žáci ze 3. ročníku a tři žáci ze 4. a 5. ročníku, kteří se zúčastnili 8. června okresního kola v Hlinsku. V kategorii A (3. ročník) se školní tým umístil na 2. místě. Za tuto kategorii soutěžila Tereza Karnetová, která se umístila na 3. místě, Kristýna Kalinová (7. místo) a Adina Pavlíková (8. místo). V kategorii B (4. a 5. ročník) jsme získali 3. místo. Za tento tým bojovala Markéta Škapová, která získala pěkné 2. místo, Kristýna Jeníčková (7. místo) a Matěj Ludvík (15. místo). Těmto žákům náleží pochvala za zodpovědnou přípravu na soutěž a skvělou reprezentaci naší školy.

                                                                              

 

Dopravní soutěž

 

V květnu 2017 se vybrané družstvo naší školy zúčastnilo dopravní soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Chrudimi ve spolupráci s Besipem ČR na Dětském dopravním hřišti v Chrudimi.  Čtyřčlenné družstvo složili žáci 4. a 5. ročníku – Markéta Škapová, Matěj Ludvík, David Šenkýř a Šárka Mádlová. Obsadili pěkné 2. místo. Děti bojovaly v disciplínách jako zdravověda, jízda zručnosti, pravidla silničního provozu a jízda na dopravním hřišti podle dopravního značení a pravidel.

                                                

 

 Projekt Rozmanitost života na Zemi

Součástí učiva přírodovědy v 5. ročníku je život v podnebných pásech. V letošním roce jsme se rozhodli toto téma zpracovat jako projekt, který prolínal třemi předměty a to přírodovědou,  informatikou a českým jazykem.  Žáci si nejdříve rozdělili typy krajin, které budou zpracovávat v tropickém páse. Během přírodovědy si vyhledali ke svému tématu rostliny a živočichy typické pro savany a tropické deštné pralesy. Poté si o nich zjistili různé zajímavosti. Zároveň si při hodinách informatiky stahovali obrázky a získané informace zpracovali formou prezentace. Učili se nejen stahovat obrázky, ale i formátovat text a psát správně stylisticky a pravopisně.  Práce v Power pointu pro ně byla velmi zajímavá a přínosná. Svoji práci prezentovali před všemi žáky naší školy. Na své vystoupení se museli připravit tak, aby jejich projev byl plynulý, zřetelný a dokázal zaujmout posluchače. Pro své kamarády si připravili i krátký test, který prezentaci příjemně oživil.  Na závěr si všichni žáci mohli zařadit živočichy do správného typu krajiny. První prezentace našich žáků byla velmi povedená.

                         

 

 

Školní výlet

Letošní školní výlet jsme zahájili návštěvou Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích.  V muzeu jsme zhlédli jeho bohatou sbírku živočichů, nerostů, hornin a dalších zajímavých předmětů, které přivezl tento cestovatel ze svých dvou výprav do nitra Afriky. Z Holic jsme zamířili do Častolovic.
 V zámeckém parku jsme navštívili MINIZOO. Zvířata jsme si mohli prohlédnout, vyfotit, nakrmit a  dokonce i pohladit. Výlet jsme zakončili prohlídkou hradu Potštejn, který nás velmi zaujal díky jeho skvělé průvodkyni.

             

                                      

 

Výtvarná soutěž spojená s výstavou v Regionálním muzeu v Chrudimi 

I letos se naše škola zapojí do 6. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Regionální  muzeum

v Chrudimi. Téma letošního ročníku soutěže je  „Vodníci a jiná stvoření….“. „Vodní“ bytosti jsme vyráběli a malovali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. Práce dětí bude možné si prohlédnout v prostorách muzea od 15.6.  do 31.8.2017.

Zveme Vás tímto do muzea – navštivte výstavu a dejte nám svůj hlas. Možná se nám i tentokrát podaří díky Vám vyhrát výukový program v prostorách muzea zdarma pro celou třídu.


Soutěže, do kterých se naše škola zapojila během měsíce dubna 

Můžeme se pochlubit dosaženými výsledky ve dvou soutěžích, kterých jsme se zatím během letošního roku zúčastnily: 

Tou první byla výtvarná soutěž, kterou vyhlásila Osvětová beseda v Zaječicích. Za školu jsme posílali celkem 5 prací na téma „Moje oblíbená hračka“. Třetí místo získala ve starší kategorii žákyně Kristýna Jeníčková z 5. ročníku. 

Druhou byla soutěž mezi tanečními skupinami Kroužků východních Čech. Děti se svým vystoupením získaly druhé místo za provedení skladby a cenu poroty  za choreografii. Děkujeme dětem, které nás v neděli 23.4. reprezentovaly v chrudimské hale. Byly to  Barbora Brabcová (1.roč.), Kristýna Kalinová (3. roč.), Tomáš Flídr (3. roč.), Zuzana Koubová (4. roč.), Markéta Škapová (4. roč.),  Vanesa Tomišková (4. roč.), Natálie Snítilá (4. roč.), Eliška Jezdinová (4. roč.) a Šárka Mádlová (5. roč.). S nimi tančila i naše bývalé žákyně Denisa Svetlíková (8.roč.).

 


Velikonoční tvoření

 

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme věnovali tomuto jarnímu svátku. Celé dopoledne jsme vytvářeli různé velikonoční dekorace. Děti zdobily z domu přinesená vyfouklá vajíčka, malovaly a vystřihovaly z papíru zvířátka. Této práci předcházela hodina pracovních činností, při které jsme v rámci pěstitelství seli pšenici. Každý si tak mohl odnést domů květináč se zápichy vajíček,  zajíčků či motýlků.

       


 

Muzikohrátky 

        V letošním roce jsme prošli s dětmi kurzem Muzikohrátek. Co to pro nás přesně znamenalo?

        Již loni jsme ve škole měli dvakrát pozvané lektory, muzikoterapeuty, kteří pracovali s rytmem prostřednictvím bubnů. Děti byly při těchto lekcích uvolněné, nadšené a velmi šikovné. Rozhodli jsme se splnit jejich chuť více si bubny užít a pro letošní rok jsme do školy i školky zajistili cyklus deseti lekcí Muzikohrátek.

        Každé setkání trvá 45 minut a lektoři při nich využívají terapeutických postupů. Snaží se u dětí podporovat přirozenou dětskou hravost, cit pro rytmus a melodii, rozvíjí motorické schopnosti  a také schopnost individuální či skupinové prezentace. Výrazná část programu je věnována skupinové hře na bubny djembe. Každé dítě má k dispozici vypůjčený buben a často také nějaký neznámý melodický či rytmický hudební nástroj z různých koutů světa. Na závěr každého setkání je oblíbená relaxace. Bubnování samotné přispívá k propojení a vyladění mozkových hemisfér, k rozvoji koordinace, pomáhá při problémech s psaním, čtením a řečí. Uvolňuje emoce, napětí a stres. A to můžeme jen potvrdit – děti jsou při lekcích jako vyměněné, padají zábrany, strach z neúspěchu, výborně se zapojují, komunikují.

      Do školy jsme zakoupili čtyři menší ruční bubny a šest velkých bubnů djembe, které využíváme v hodinách hudební výchovy a českého jazyka.

                                      

 

Karneval 

Ve školní družině se již  tradičně konal maškarní karneval. Společně jsme si zatančili, zasoutěžili a zahráli různé hry. Po celou dobu karnevalu vládla báječná atmosféra.

                                                                    

 

Matematický KLOKAN 2017

 

V pátek 17. března se konala na naší škole soutěž Matematický klokan v kategorii Cvrček a Klokánek.

 

Kategorie Cvrček, která je pro žáky 2. a 3. ročníku, se zúčastnilo celkem 18 žáků.  Kategorie Klokánek je pro 4. a 5. ročník. Tuto soutěž absolvovalo 10 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

 

              Cvrček

 

  1. Vít Žáček

  2. Tereza Karnetová

  3. Ondřej Mádlo

     

    Klokánek

 

  1. Kristýna Jeníčková

  2. Markéta Škapová

  3. Matěj LudvíkBřezen – měsíc knihy

Tento třídní projekt žáků 3., 4. a 5.ročníku vznikl na základě filmu s panem Zdeňkem Svěrákem „Jak vzniká kniha“. Prolínal se nejen hodinami českého jazyka, ale zasáhl i do pracovních činností, výtvarné výchovy, hodiny informatiky a hudební výchovy. S tématem jsme pracovali během celého měsíce března.

V hodinách českého jazyka se tvořilo především ve skupinách. Nejprve se děti zamýšleli nad tím, co se jim vybaví, když se řekne slovo „kniha“, poté jsme zhlédli krátký film o výrobě knihy. Následující hodinu jsme si vysvětlily pojmy, které souvisí s knihou a zkusili jsme na papír nalepit  ve správném pořadí jednotlivé kroky kolem vzniku knihy.

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vzniklo prostorové dílo s názvem „Já čtenář“. Základem výkresu byla kresba tužkou buď vlastního nebo kamarádova obličeje a také vyrobená „kniha“, kterou děti právě čtou. Při výrobě této „knihy“ si děti zkusily i základy šití.

Součástí projektu bylo i vyhledání citátů o knihách, zamyšlení nad nimi. Děti si zkoušely citáty přepsat na počítači a vytisknout je, aby jimi mohly dozdobit nástěnku. V hodinách hudební výchovy děti rytmizovaly svoje veršování o knihách.

Samozřejmostí byla práce s literárními texty v hodinách čtení.

Celý projekt završilo už pro nás známé „křeslo pro hosta“. Děti si přinesly k nahlédnutí své čtenářské deníky, některé z nich měly možnost usednout do křesla a podrobněji nám svou přečtenou knihu představit.

                        Budoucí architekti

Při pracovních činnostech a výtvarné výchově jsme si s dětmi z prvního a třetího ročníku zahráli na architekty. Z různých krabic, ruliček, dřevěných tyčinek a proužků dýhy stavěly děti buď samostatně, nebo v týmech domy budoucnosti. Tak vznikly na základě jejich fantazie, zručnosti i technických dovedností velmi zajímavé stavby, které jsou jedním z výstupů prostorové tvorby na naší škole.

                                       Vaříme v angličtině

Tématem hodin angličtiny v měsíci únoru bylo jídlo a pité. Učili jsme se názvy potravin včetně zeleniny a ovoce. Konverzovali jsme o tom, co máme a nemáme rádi, jaké potraviny tvoří náš jídelníček a kde se obvykle stravujeme. Na závěr tohoto bloku jsme si v týmech připravili jednoduché pokrmy, například jednohubky s pomazánkou, salát a tousty. Veškeré ingredience jsme si zapsali v angličtině a také jsme je představili svým spolužákům. Nakonec jsme si popřáli anglicky dobrou chuť a opravdu s chutí vše zkonzumovali.

                                                              

  

 

Beseda o myslivosti

Ve čtvrtek 9. února navštívil naši školu pan Petr Kouba, který se věnuje ve svém volném čase myslivosti. Během přednášky obeznámil děti s prací myslivců. Hlavním tématem však byli živočichové žijící v lese a na poli. Velmi poutavě hovořil o jejich způsobu života, tedy o rozmnožování, obživě,  přečkávání zimy a dalších zajímavostech. Svoji přednášku doplnil vhodnými ilustracemi. Část věnoval ochraně přírody a zvláště chování lidí ve volné přírodě. Na závěr ochotně zodpovídal dotazy našich žáků.

 

 

Cestujeme po Evropě a po ČR

V prvním pololetí jsme se ve vlastivědě věnovali se žáky 4. ročníku České republice. Zkoumali jsme její polohu, povrch, vodstvo, naleziště nerostných surovin,…. Součástí našeho bádání bylo také poznat kraje České republiky. Vyvrcholením naší půlroční práce byl závěrečný projekt, ve kterém děti představily ostatním vybrané kraje.

Pátý ročník svou závěrečnou práci věnoval státům Evropy, protože jejich první pololetí patřilo právě Evropě. Poznali jsme polohu, povrch, vodstvo, podrobně jsme se zaměřili na naše sousední státy. Každý žák na závěr připravil prezentaci jednoho evropského státu, který ho zaujal.

                                      

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Slavnostní složení slibu Rytíře krásného slova a následné pasování knížetem Auspergem se konalo 
30.1.2017 v knihovně státního zámku ve Slatiňanech.

                                                           

 

Předvánoční čas 

14.-16.12. - proběhla vánoční výstava zapůjčených betlémů spojená s výstavou prací dětí z mateřské a základní školy. Velké poděkování patří dětem, bez jejichž výrobků a výkresů by výstava  nemohla být tak pestrá.

19.12. -  ve škole žáci prošli vzdělávacím programem o vánočních tradicích

20.12. - v rámci hodin pracovních činností proběhlo „pečení“ cukroví, výroba přání, vánoční malování,.....

21.12. - na děti čekal dvouhodinový tancovací vánoční speciál – zábavný hudební pořad

22.12. - ve škole jsme se rozloučili před Vánocemi zpěvem koled a nadílkou pod stromečkem. V toto sváteční ráno jsme ještě zvládli uspořádat „Vánoční turnaj v pexesu“.


                     

Čertí škola

V pondělí 5. prosince se naše škola proměnila na netradiční čertí školu. Malí a větší čertíci a dokonce i andělé postupně prošli pěti vyučovacími předměty s různými úkoly. Za každý splněný úkol obdrželi proužek černého nebo červeného papírku, ze kterého slepili svůj pekelný řetěz. Během vyučování nás navštívil skutečný čert, anděl a Mikuláš. Na tuto návštěvu jsme byli připraveni a zatančili jí čertí tanec a zazpívali písničku, za kterou obdržel každý nadílku. Na závěr dne si všichni vyrobili svícen čerta, anděla nebo Mikuláše, kterého si odnesli domů a večer zapálili. Tento den jsme sice neměli klasickou výuku, ale přesto jsme cvičili, počítali příklady, četli, přednášeli básničky, zpívali, vyráběli a malovali.

                                                                                 

 

Tradice Evropy

Ve čtvrtek 3.11.2016 jsme zhlédli vystoupení mezinárodních dětských folklórních souborů s názvem Tradice Evropy. Protože se nám festival moc líbí, navštěvujeme ho každý rok. Letos jsme měli možnost seznámit se se soubory z Běloruska, Slovenska, Maďarska a samozřejmě z Čech. Odcházeli jsme spokojení, plní zážitků a cestou do školy jsme měli s dětmi o čem povídat.

Halloween

V pondělí  31.října jsme realizovali v rámci angličtiny projekt Halloween.  Žáci třetího až pátého ročníku ve svých týmech vytvářeli halloweenské příšerky, které popisovali. Zároveň vyhledávali ve slovníku různá přídavná jména charakterizující tyto postavy. Poté jednotlivé týmy prezentovaly svoji práci. Na závěr jsme si zahráli hru na lov netopýrů.

  

 

Zámecký park Slatiňany

V pátek 23. září jsme navštívili zámecký park ve Slatiňanech. Děti pracovaly v šesti týmech zastoupených žáky z druhého až pátého ročníku. Nejprve jsme se seznámili s historií parku a druhovým množstvím jehličnatých a listnatých stromů , které zde můžeme nalézt.  zásady chování Poté jsme se společně vydali k místnímu jezírku. Jednotlivé týmy plnily úkoly zaměřené na orientaci, postřeh a zaznamenávání dřevin a jiných přírodnin do orientační mapky, kterou si během cesty nakreslily. Další práce je čekala u jezírka. Nejzajímavějším úkolem bylo pátrání podle přiložené fotografie po neobvyklé listnaté dřevině, kterou byla katalpa trubačovitá.  V druhé části naší výpravy jsme se přesunuli do podzámčí k místnímu náhonu, kde již bylo možné pracovat s přírodninami. Úkolem týmů bylo vytvořit portfolio místních listnatých dřevin, které vyhledávaly a určovaly na základě přehledu nejběžnějších druhů těchto stromů a keřů. Po odevzdání pracovních listů byla práce týmů bodově ohodnocena. Nejúspěšnějším tým byl zastoupen Kristýnou Jeníčkovou, Vanesou Tomiškovou, Terezou Karnetovou, Lukášem Jeníčkem a Matějem Zumrem.  Na druhém místě s rozdílem jednoho bodu skončil tým vedený Matějem Ludvíkem.

                                                               

 

 

Letošní školní rok 2016/2017 jsme v naší 3., 4. a 5. třídě rozjeli s dětmi dva velké motivační projekty:

Jedním z nich je práce se smajlíky. Ráno si děti navykly lepit na podložku na dveřích ve třídě smajlíky podle toho, jak se kdo po ránu cítí, jak se vyspal, jaké měl ráno,... O velké přestávce smajlíci zmizí a děti se opět hodnotí při odchodu ze třídy po vyučování – učí se reálně zhodnotit svůj pracovní den - učí se porovnat svou práci v kontextu s prací celé třídy a zároveň zkouší ocenit svou práci podle vlastních měřítek spokojenosti nebo nespokojenosti. Své smajlíky mám i já, paní učitelka – ráno hodnotím své pocity, odpoledne hodnotím práci celé třídy dohromady. Zatím se raduji z převažujících úsměvných smajlíků!  

                                    

 

Dalším naším velkým projektem je třídní knihovna. Zatím máme na zdi knihovničku prázdnou, ale těšíme se, že se časem zaplní tituly přečtených knih. Zavedli jsme si ve třídě pravidlo 8.hodiny - děti si čas hlídají samy a úderem 8.hodiny sedí na svých místech a čtou rozečtenou „školní“ knihu. Každý čtvrtek máme čtenářskou dílnu, tzn. volné čtení „školních“ knih s následným ověřením, zda skutečně děti něco přečetly.

Motivačně jsme v pátek 23.září 2016 společně navštívili Městskou knihovnu ve Slatiňanech a pobesedovali nad „čtením“ s paní knihovnicí.

 

Motivační hra aneb zachraňujeme princeznu

Na začátku tohoto školního roku se žáci první třídy seznámili s příběhem o princezně, kterou uvěznil zlý černokněžník. Drží ji na svém hradě, protože se princezna za něho odmítla provdat. Zlého černokněžníka mohou přemoci svými kouzly pouze duchové, kteří pobývají na hradě. Bohužel je černokněžník začaroval tak, že se duchové vznášejí ve spánku v okolí hradu. Probudit je a zbavit prokletí mohou pouze naši prvňáci a druháci. Postupně budou plnit úkoly především z matematiky, ale i jiných předmětů. Každý se snaží osvobodit jednoho z duchů. Pokud daný úkol splní, vybarví očíslovanou část postavičky svého ducha a tím ji oživí. Až budou všichni duchové probuzeni, přemohou černokněžníka a vysvobodí princeznu. Nikdo zatím neví, jaká je princezna, jaké má vlasy, šaty, zda je veselá, hodná nebo rozpustilá. Žádný z prvňáků a druháků ani očkem nezahlédl podobu černokněžníka! To vše je zahaleno tajemstvím, které se pokusí děti během podzimu odhalit. Přejme jim mnoho úspěchů při práci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

        

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim
Adresa: Orel 71, 538 21 Slatiňany
Telefon ZŠ: +420 469 681 429
Telefon MŠ, ŠJ: +420 469 681 556
Mobil ZŠ: 739 593 163
E – mail: zsorel@seznam.cz
IČ: 750 16 401
ID datové schránky: eatmqkv
Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Lacinová – ředitelka školy
Mgr. Věra Tlustá – učitelka ZŠ
Mgr. Božena Dibelková - učitelka ZŠ
Mgr. Michaela Zábranská - učitelka ZŠ a MŠ, vedoucí ŠJ
Mgr. Jaroslava Korečková – vychovatelka, učitelka MŠ
Ivana Kacafírková – vedoucí učitelka MŠ
Jana Kubelková – kuchařka
Jaroslava Bakešová – školnice MŠ, kuchařka
Michaela Burkoňová – školnice ZŠ, pracovnice obchodního provozu

Školský portál Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2