Škola Orel

Právě jste v části: Mateřská škola » Informace
 

Informace


 

Informace o pověřenci a zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim  zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č.  2016/679).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ 

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim 

sídlo: Orel 71, 538 21 Slatiňany, IČ: 75016401, DS: eatmqkv, telefon: 469681429,
e-mail: reditelka@skolaorel.cz

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Miroslav Beránek, e-mail: podpora@r36.cz, tel. 607 857 277, úřední dny: středa 12.00 – 15.00 hodin                            

PRINCIPY BEZPEČNÉHO ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Zaměstnanci školy:

 • vykonávají dohled dle rozpisu

 • zabezpečují uzamknutí budovy školy

 • jsou poučeni o chování v případě krizové situace

Žáci:

 • při vstupu do školy a opouštění školy za sebou zavírají vchodové dveře,

 • hlásí cizí osoby, které se pohybují ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby,

 • hlásí podezřelé chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhružky a jiné podezřelé aktivity),

 • jsou poučeni o chování v případě krizové situace.

Rodiče:

 • při vstupu do školy a opouštění školy zavírají vchodové dveře,

 • nevpouští do školy žádné cizí osoby,

 • hlásí cizí osoby, které se pohybují ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby.

  
Zdraví na talíři - cesta ke zdravějšímu školnímu stravování

 

- to je název dlouhodobého projektu, do kterého se naše škola a školka zapojily

- realizuje se od 1. dubna 2013 a poběží do 31. prosince 2014

Díky novému projektu „Zdraví na talíři“ se ve školách v Pardubickém kraji učí, jak se zdravě stravovat a jak zdravě vařit. Projekt se zaměřuje nejen na komplexní vzdělávání vedoucích školních jídelen, kuchařů a kuchařek v mateřských a základních školách, ale i na osvětu o zdravé stravě pro pedagogy. Všechny paní učitelky naší školy i školky se průběžně účastní vzdělávacích seminářů, speciální semináře jsou organizovány také pro vedoucí pracovníky škol. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT a jsou velmi poučné a zajímavé. Přednáší na nich mimo jiné i Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. , která se zdravotní prevenci a výživě věnuje prakticky celý život. Vystudovala farmacii a výživu, pobývala a pracovala  v Německu, Číně, Francii a USA. Ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny a klade velký důraz na zdravotní prevenci.

V rámci projektu se vedoucí školních jídelen, kuchaři a kuchařky z mateřských a základních škol Pardubického kraje zúčastnili letního intenzivního šestidenního pobytového praktického kurzu vaření zaměřeného na zdravou stravu, kde se naučili mimo jiné i sestavovat zdravý jídelníček. Součástí programu byly i vzdělávací exkurze, ve kterých účastníci navštívili například regionální výrobce potravin, firmy vyvíjející moderní technologie k šetrné úpravě potravin či zákulisí špičkové restaurace uplatňující zásady zdravého stravování.

A praxe z naší školy a školičky? Máme za sebou "bramborový týden", v rámci toho proběhla bramboriáda, vyrobili jsme si ježky bramboráčky, teď probíhá "jablíčkový týden", vaříme, pečeme, ochutnáváme,  některé maminky se zapojily do akce se svými recepty a spousty dalšího nás ještě čeká...

Kladný ohlas a nadšení těch nejmenších i větších školáků hovoří za vše.

 

http://www.paleta.cz/oucmanice/

http://www.margit.cz/

http://www.healthyplate.eu/cz/

 

 

 

 

Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školy bez problémů, jiné si to ,,odtrpí". Aby se nástup dítěte do mateřské školy povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Žádný dokument neupravuje, co by mělo dítě při nástupu do MŠ umět. Avšak z praxe mateřských škol je vhodné, aby dítě zvládlo:

 • Znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku v MŠ
 • Samo si dojít na toaletu / pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. /Samozřejmě se někdy může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se /
 • Najíst se lžící a pít ze skleničky a z hrnečku
 • Obléknout se a obout / u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip, knoflíky, zavázat tkaničky a podobně /. S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat si své věci
 • Umýt si ruce, utřít si je do ručníku, vyčistit si zuby
 • Vysmrkat se a používat kapesník
 • Uklidit si své věci, hračky a další
 • Bez problémů chodit po schodech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2