Škola Orel

Právě jste v části: Mateřská škola » Organizace roku
 

Organizace roku


 

Přerušení provozu MŠ ve školním roce 2020/2021 

Po projednání se zřizovatelem školy a jeho souhlasem (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), přerušuje ředitelka školy činnost MŠ ve dnech:

23. 12. – 31. 12. 2020 

1. 7. – 13. 8. 2021

 

Režim dne


Provozní doba: 6.30 – 16.00 hodin.
6.30 – 8,00 hod.: scházení všech dětí, spontánní hry.
8.00 – 9.45 hod.: spontánní hry a činnosti řízené učitelkou se prolínají, jsou připravovány podle kompetencí, které stanoví Rámcový vzdělávací program jako soubory  předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince, v době kdy ukončuje předškolní vzdělávání.  Jsou zpracované do tematicky zaměřených celků – např. hry – pohybové, námětové a didaktické, se zpěvem, skupinové práce a činnosti, tanečky, zdravotní cviky, relaxační – jógové prvky, znalosti barev, geometrické tvary, grafomotorická a logopedická cvičení, kreslení, modelování, malování, zájmové činnosti dětí.  V této době probíhá i svačina – přibližně okolo 9. hodiny.
9.45 – 11.30 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku.
11.30 – 12.15 hod.: příprava na oběd, hygiena, oběd.
12.15 – 14.00 hod.: příprava na odpolední odpočinek, poslech pohádky, odpočinek, spánek dětí s respektováním rozdílné délky pobytu na lehátku, pro starší děti možnost klidných aktivit v herně – pracovní a výtvarné činnosti, stolní hry, individuální práce s předškolními dětmi.
14.00 – 14.30 hod.: hygiena, pohybová aktivita, svačina.
14.30 – 16.00 hod.: individuální a zájmové činnosti dětí vedené učitelkou, dokončování činností z dopoledního programu, stolní hry, spontánní hry dětí.

V průběhu celého dne mají děti možnost aktivního přístupu k pitnému režimu.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim
Adresa: Orel 71, 538 21 Slatiňany
Telefon ZŠ: +420 469 681 429
Telefon MŠ, ŠJ: +420 469 681 556
Mobil ZŠ: +420 739 593 163
Mobil MŠ: +420 725 340 844
Mobil ŠD: +420 736 780 280
Mobli ŠJ: +420 725 340 844
E – mail: zsorel@seznam.cz
IČ: 750 16 401
ID datové schránky: eatmqkv
Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Mgr. Jiřina Lacinová – ředitelka školy
Mgr. Věra Tlustá – učitelka ZŠ
Mgr. Božena Dibelková - učitelka ZŠ
Mgr. Kristýna Vašková – učitelka ZŠ, vychovatelka
Ivana Kacafírková – vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Michaela Zábranská – učitelka MŠ, vedoucí ŠJ
Ivana Čechalová - vychovatelka
Jana Kubelková – kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková – školnice MŠ, kuchařka
Michaela Burkoňová – školnice ZŠ, kuchařka

Školský portál Pardubického kraje

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2