Škola Orel

Právě jste v části: Mateřská škola » Organizace roku
 

Organizace roku


 

Přerušení provozu MŠ ve školním roce 2021/2022 

Po projednání se zřizovatelem školy a jeho souhlasem (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), přerušuje ředitelka školy činnost MŠ ve dnech:

23. 12. – 31. 12. 2021 

1. 7. – 12. 8. 2022

 

Režim dne


Provozní doba: 6.30 – 16.00 hodin.
6.30 – 8,00 hod.: scházení všech dětí, spontánní hry.
8.00 – 9.45 hod.: spontánní hry a činnosti řízené učitelkou se prolínají, jsou připravovány podle kompetencí, které stanoví Rámcový vzdělávací program jako soubory  předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince, v době kdy ukončuje předškolní vzdělávání.  Jsou zpracované do tematicky zaměřených celků – např. hry – pohybové, námětové a didaktické, se zpěvem, skupinové práce a činnosti, tanečky, zdravotní cviky, relaxační – jógové prvky, znalosti barev, geometrické tvary, grafomotorická a logopedická cvičení, kreslení, modelování, malování, zájmové činnosti dětí.  V této době probíhá i svačina – přibližně okolo 9. hodiny.
9.45 – 11.30 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku.
11.30 – 12.15 hod.: příprava na oběd, hygiena, oběd.
12.15 – 14.00 hod.: příprava na odpolední odpočinek, poslech pohádky, odpočinek, spánek dětí s respektováním rozdílné délky pobytu na lehátku, pro starší děti možnost klidných aktivit v herně – pracovní a výtvarné činnosti, stolní hry, individuální práce s předškolními dětmi.
14.00 – 14.30 hod.: hygiena, pohybová aktivita, svačina.
14.30 – 16.00 hod.: individuální a zájmové činnosti dětí vedené učitelkou, dokončování činností z dopoledního programu, stolní hry, spontánní hry dětí.

V průběhu celého dne mají děti možnost aktivního přístupu k pitnému režimu.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2