Zvýšení ceny stravného

S ohledem na zvyšující se ceny potravin dojde od února ke zvýšení cen stravného o 5 Kč. V prosinci zůstává úhrada stejná. První zvýšená úhrada bude provedena v lednu 2023 (na únor). V níže uvedené tabulce jsou uvedeny původní a nové výše stravného. Každé dítě a každý žák obdrží v průběhu prosince lísteček s novou kalkulací stravného. Pokud máte platbu nastavenou trvalým příkazem, prosíme o úpravu částky v průběhu ledna.