Stávka dne 27.11.2023

Vážení rodiče,

zaměstnanci Základní školy a mateřské školy, Orel, okres Chrudim se dohodli, že se zúčastní stávky dne 27.11. 2023.

Důvodem není snaha o vyšší platy pedagogických pracovníků, ale důvody vidíme v:

  • Snížení platů nepedagogických pracovníků a následné možné propouštění nepedagogických pracovníků na některých školách. To může mít vliv na dostupnost stravování ve školách.
  • Novelizace nařízení vlády k PHmax, které by znamenalo jeho snížení pro střední školy o 15 % a pro základní školy o 6 % (tedy snížení peněz na vyučovací hodiny), v praxi to znamená omezení dělení tříd na jazyky, informatiku nebo odborný výcvik, zvyšování počtů žáků ve třídách. Na malotřídkách to znamená, že se mohou na některé předměty vyučovat i tři ročníky najednou.  
  • Omezení financí na pomůcky.
  • Výrazné snížení finančních prostředků na asistenty pedagogů pro děti se speciálními vzdělávacími prostředky.

Tímto vás informujeme, že škola a školka bude dne 27.11.2023 uzavřena.

Děkujeme za pochopení.