Školní jídelna

Přihlašování a odhlašování obědů

Příjem přihlášek a odhlášek

Při úhradě zálohy na obědy v srpnu je strávník automaticky přihlášen ke stravování v MŠ od 1.září a v ZŠ od 2. září.
Odhlášky stravy je nutno provést nejdéle do 7.30 hodin toho dne.
Rodiče odhlašují osobně nebo telefonicky na čísle školní jídelny 602 330 550 formou SMS ve tvaru: JMÉNO – MŠ/ZŠ – DEN.
Při hromadných akcích (výlet, sportovní akce) odhlašuje obědy zástupce ředitelky školy.
V době prázdnin jsou žáci – strávníci základní školy odhlášeni.

V době nemoci žáka – strávníka není nárok na odběr stravy. První den nemoci si žák- strávník může odebrat oběd do svých jídlonosičů od 11.30 hodin do 12.00 hodin ve školní jídelně.