Organizace roku

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

• Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny: budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny: 11. 3. 2024 – 17. 3. 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny: od 29. června 2024 do 1. září 2024

Po projednání se zřizovatelem školy a jeho souhlasem (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání), přerušuje ředitelka školy činnost školní družiny ve dnech podzimních prázdnin, zimních prázdnin, pololetních prázdnin, jarních prázdnin a letních prázdnin.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Třídní schůzky: 7. září 2023


Podle potřeb rodičů budou konzultace poskytnuty i mimo tyto termíny.

Ředitelské volno: 29.9.2023 a 22.12.2023 – sanitární dny.

Provoz školy

Vyučování v základní škole začíná v 8:00 hodin a školní budova se otevírá v 7:40 hodin.

Vyučovací hodiny:

  1. 8:00 – 8:45 hodin
  2. 8:50 – 9:40 hodin
  3. 10:05 – 10:50 hodin
  4. 11:00 – 11:45 hodin
  5. 11:55 – 12:40 hodin

Odpolední vyučování: 13:10 – 13:55 hodin