Poznáváme Prahu – 4. a 5. ročník

Poznáváme Prahu

Projekt Poznáváme Prahu proběhl v týdnu od 16. do 20. října ve čtvrtém a pátém ročníku. Nejdříve žáci pracovali s plánkem Prahy a učebnicí vlastivědy. Vyhledávali a vyznačovali do plánku nejvýznamnější památky a zajímavosti. Zároveň si zapisovali různé informace o těchto objektech. Ve středu 18. října jsme se vydali na exkurzi do našeho hlavního města. Exkurze měla dvě části. V první části byli našimi průvodci páťáci, kteří si připravili k vybraným památkám různé zajímavosti. Naše cesta vedla od Hlavního nádraží kolem Národního muzea na Václavské náměstí, dále jsme pokračovali k Prašné bráně, kde jsme si užili vyhlídku na Prahu. Odtud jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. Děti měly po celou dobu pracovní listy, kam zaznamenávaly získané informace. V druhé části nás čekal objednaný program s názvem Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě. Paní lektorka dokázala děti upoutat, vtáhnout do hry a zároveň jim předat mnoho zajímavých informací. Výlet jsme si všichni užili. Následující dva dny jsme se věnovali kvízům o Praze, vytvářením myšlenkových map a v rámci výtvarné výchovy kresbě vybraných památek a pověstí Prahy.