Halloween – 1. – 5. ročník

Halloween je v anglicky mluvících zemích u dětí nejoblíbenější svátek. A proto jsme si také halloweenský den u nás na škole 1.11. připravili. Děti mohly přijít v kostýmech. Ráno nás tedy na chodbách zdravili čarodějnice, kostlivci, Harry Potter, duchové, upíři a další nadpřirozené bytosti. Po velké přestávce byla pro děti přichystaná stezka odvahy. Na každém stanovišti je čekal nějaký úkol. Například musely děti připravit mumii, chodit jako zombií, lovit jablka, poznávat čarovné koření, cvičit svůj hmat a sluch. Na konci si zkusily podpis brkem a tuší. Dostaly diplom a odměnu. S organizací nám pomohli žáci 4. a 5. třídy a svého úkolu se zhostili zodpovědně.

Tento projekt pokračoval i 2.11. Každá třída si vyplnila pracovní listy k tomuto tématu. Také jsme si připomněli český svátek DUŠIČKY. Seznámili jsme se s tradicemi v tento den. A vzpomněli jsme si na všechny, které máme rádi a už tu s námi nejsou. Mimo jiné jsme se také dozvěděli, jak se tento svátek slaví i v jiných zemích. Řekli jsme si něco o mexickém svátku Día de Muertos. Všichni jsme si tento projekt užili a už se těšíme na další podobné aktivity u nás na škole.