Svatý Martin – projektový den 2. ročník


Dne 10.11. nás ve 2. třídě navštívil sv. Martin. Celý den se hodinami prolínala tato tématika. Poslechli jsme si příběh o sv. Martinovi. Seznámili jsme se s tradicemi. Děti si vyrobily lampión, který obsahoval opakování učiva z češtiny a matematiky, vybarvily si sv. Martina a vyrobily Martinovi bílého koně. Moc jsme si spolu den užili a už se těšíme na další.