Velikonoce – projekt

Velikonoční projektové dny na naší škole byly zaměřené ve výtvarné výchově a pracovních činnostech na setí obilí, vyrábění zápichů se symboly Velikonoc a pečení jidášů. Během dalších vyučovacích hodin jsme se zabývali tradicemi a původem názvů jednotlivých dní pašijového týdne. Děti pracovaly s různými texty z čítanky, pracovních listů a internetu. Nejzajímavější aktivitou byla „Velikonoční stezka“, během které jednotlivci nebo dvojice řešili rébus. Ten navazoval na předchozí aktivity, děti během něho uplatnily získané informace týkající se průběhu Velikonoc. Aktivita probíhala na školním pozemku. V rámci angličtiny jsme hráli hru bingo a věnovali se obohacování naší slovní zásoby.