Den Země

Projektový den věnovaný naší planetě jsme letos nejdříve trávili ve škole bez elektrického proudu a poté na místním hřišti, kde jsme si místo oběda rozdělali oheň a opékali párky.

Žáci 4. a 5 ročníku pracovali ve smíšených týmech, ve kterých se zaměřili na vybrané druhy živočichů. Studovali jejich způsob života formou skládankového učení. Základem činnosti bylo promyšlení strategie, komunikace mezi členy a závěrečné sebehodnocení jedinců a celého týmu. Nechyběla prezentace jednotlivých prací. Fotografie z projektu jsou ke zhlédnutí v naší fotogalerii.

Do projektu DEN ZEMĚ se zapojili i žáci 1.,2. a 3. ročníku. My jsme den začali písničkou Svátek zvířat. Potom jsme si zahráli hru ve družstvech a zopakovali jsme si členy zvířecích rodin. Následně se žáci rozdělili do dvojic a zabývali jsme se ohroženými zvířaty. Každá skupinka si vylosovala ohrožené zvíře. Pomocí indicií a atlasů našla k danému zvířeti základní informace, zajímavosti a nakreslili obrázek. Ze získaných faktů vytvořili plakát, který prezentovali před zbytkem třídy. Potom jsme vyběhli ven a zahráli jsme si „běhačku“ s úkoly, které se týkaly ochrany naší planety. Otázky byly těžké, ale naši žáčci si s nimi hravě poradili. Před obědem jsme se připojili ke starším kamarádům a za odměnu jsme si opekli buřty a marshmallow. Den jsme si moc užili a něco nového se naučili.