Čarodějnice – projekt 1. a 3. ročníku

Poslední dva dubnové dny v naší třídě patřily čarodějnicím.

V pondělí hned ráno každý z dětí dostal svůj kotlík na sbírání fazolí za splnění úkolů. Den jsme pak začali prvními úkoly – čarodějnickou rozcvičkou a malovanou hádankou. Pak jsme se pustili do výroby postavy čarodějnice. „Oblékali jsme“ kužel a vycpanou hlavu z punčochy do čarodějnického oblečení. Dětem se postavy moc povedly a hned si je také pojmenovaly. Někteří stihli ještě kreslenou čarodějnici uhlem, zdobenou kousky látky a vlnou. Poté následovalo několik stanovišť s úkoly z českého jazyka, luštění, drobné práce na jemnou motoriku,… děti si vybíraly úkoly, které chtěly, které věděly, že mají rády. Při hudební výchově jsme se naučili písničku Pět ježibab na koštěti a zopakovali si na ní rýmy. Třeťáčci si ještě na závěr popisovali čarodějnici anglicky. Tvořili věty, které nám jejich čarodějnici představili. Za splněné úkoly jsme rozdali fazolky do kotlíku.

Další fazole jsme rozdávali v úterý za tělocvik, počítání v matematice a popis postavy v českém jazyce. Největším zážitkem dnešního dne bylo míchání lektvaru podle prastarého receptu, který nám ve třídě nechala praprapraprateta Chlupatá kozí noha. Recept si děti pak napsaly nad kotlík vytrhaný z papíru a dozdobily dýmem.

Fazole jsme rozdávali v dalších dnech tohoto týdne za práce v matematice a českém jazyku. Na závěr proběhlo sčítání fazolí a na každého čekala sladká odměna s čarodějnickou medailí na krk.

Projekt se dětem moc líbil a už nyní si domlouvaly čarodějnice na příští rok.

Na fotkách si můžete prohlédnout vytvořenou nástěnku z úkolů a výtvarných prací. A kdo má chuť, může si uvařit náš kouzelnický lektvar.