Vlastivědná exkurze do Chrudimi – 4. a 5. ročník

V pátek 14.6. 2024 žáci 4. a 5. ročníku ukončili svoje putování po zajímavostech a památkách našich měst. V záři jsme zahájili návštěvou Slatiňan, v říjnu jsme podnikli cestu do Prahy a na závěr jsme navštívili město Chrudim. Naše cesta začala u kostela svaté Kateřiny a pokračovala směrem k Širokým schodům. Cestou jsme si prohlédli dům u Tuplovaného jelena a seznámili se s různými výklady původu tohoto názvu. Další zastávku jsme uskutečnili pod Širokými schody, kterých jsme napočítali 83. Zde jsme odbočili a podél hradeb a náhonu došli k divadlu a dále pokračovali k Myší díře. Tou jsme se dostali na Resslovo náměstí. Naši pozornost jsme zaměřili na morový sloup a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podrobněji jsem se věnovali Mydlářovskému domu, dále pokračovali do Klášterních zahrad se zastávkou u Bašty Prachárny. Odtud k Pardubické fortně a Širokou ulicí k Regionálnímu muzeu, kde jsme se zastavili u rodného domu Josefa Ressela. Během exkurze jsme plnili řadu zajímavých úkolů a zapisovali je do pracovních listů. Cestu za poznáním jsme ukončili u muzea, kde si děti kreslily cechovní znaky a diskutovaly o tom, jakému řemeslu náleží.