Okresní kolo přírodovědné soutěže – výsledky

Od dubna se v hodinách prvouky a přírodovědy učily děti poznávat vybrané druhy rostlin a živočichů jako přípravu na školní kolo přírodovědné soutěže, které proběhlo na Den dětí. Nejlepší žáci postoupili do okresního kola, které se konalo 13. června v DDM Hlinsko. V kategorii A získal tým složený z Anety Luňáčkové, Jakuba Stejskala a Michaely Čapkové krásné 3.  místo. V kategorii B reprezentovaly naši školu ze 4. ročníku Sofie Zrůstová, Dorota Vlková a Karla Čapková.  Děvčatům se také podařilo získat 3. místo a zároveň za jednotlivce obsadila Sofie Zrůstová 3. místo z celkového počtu 32 soutěžících. Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým úspěchům.