Výlet do Slatiňan – 1. až 5. ročník

Ve středu 19.6. jsme se vydali na pěší výlet do Slatiňan. Žáci pátého ročníku již tradičně navštívili základní školu, do které většina z nich přechází na druhý stupeň. Paní sekretářka je provedla po budově, ukázala jim například počítačovou učebnu, hudební třídu a další prostory. Poté se přemístili do školní jídelny, kde jim paní vedoucí ukázala, kde se vydávají obědy, jak si mohou zařídit výběr jídla. Mladší děti mezitím strávily čas na hřišti, kde se věnovaly pohybovým aktivitám. Nechyběla ani návštěva cukrárny a na závěr jsme využili teplého počasí a strávili čas brouzdáním v řece Chrudimce.